Auktoriserade inspektörer för sjukdomar hos bin

Evira bemyndigar auktoriserade inspektörer enligt 87 § i lagen om djursjukdomar för sjukdomar hos bin att i stället för kommunalveterinärerna utföra inspektioner och provtagningar på grund av främst amerikansk yngelröta. För inspektörerna ordnas utbildning den 17 juni, varefter de får officiell auktorisation.

Amerikansk yngelröta är en djursjukdom som ska bekämpas och övervakas enligt den nationella lagstiftningen. Kommunalveterinärernas uppgifter ansluter sig i huvudsak till misstankar amerikansk yngelröta eller inspektion och provtagning efter saneringsåtgärder. Kommunalveterinären kan i fortsättningen be en auktoriserad inspektör att utföra dessa inspektioner för sin räkning, om det finns en bra orsak till det. Största delen av inspektionerna ska dock fortfarande skötas som normalt tjänsteuppdrag.

På Eviras webbplats publiceras vecka 25 en förteckning över de auktoriserade inspektörerna, deras kontaktuppgifter och verksamhetsområden samt anvisningar om anlitande av auktoriserade inspektörer. 16 personer har utsetts som kommer att auktoriseras. I detta skede fås inte inspektörer till riktigt alla områden. År 2016 bemyndigas enligt behov nya inspektörer utifrån årets erfarenheter. All slags respons i anslutning till detta är välkommen!

Evira betalar de auktoriserade inspektörerna en arbetsersättning. En viss penningsumma har öronmärkts för dessa ersättningar. Om inspektörerna anlitas mycket är det möjligt att pengarna tar slut mitt i. Då sköter kommunalveterinärerna inspektionerna under resten av säsongen på normalt sätt.

Läs mera:
Amerikansk yngelröta

Mera information:
överinspektör Hanna Kuukka-Anttila, tfn 040 351 3318, hanna.kuukka-anttila@evira.fi

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400