Hevoseläinten sukusolujen ja alkioiden eläintautivaatimukset sisämarkkinakaupassa

1.12.2010 tuli voimaan uudistettu maa- ja metsätalousministeriön asetus koskien hevoseläinten sukusoluille ja alkioille asetettavia vaatimuksia Euroopan unionin sisämarkkinakaupassa.

Hevoseläinten sukusolujen ja alkioiden sisämarkkinakaupassa noudatettavista eläinten terveyttä koskevat ehdot uudistettiin komission asetuksella 176/2010, joka sellaisenaan on myös Suomen lainsäädäntöä. Tämän johdosta voimassa oleva säädös (MMMp 21/EEO/96) jouduttiin uudistamaan.

Sisämarkkinakaupan edellytyksenä on, että hevoseläinten sperma on peräisin jäsenmaan eläinlääkintöviranomaisen hyväksymältä oriasemalta tai spermavarastosta ja että alkiot ja munasolut vastaavasti ovat hyväksytyn alkionkeräys- tai tuotantoryhmän keräämiä. Uuden asetuksen mukaan Suomessa oriasemien, spermavarastojen ja alkioryhmien hyväksymisestä vastaavat aluehallintovirastot läänineläinlääkärin tarkastettua niiden toiminnan. Vuosittaisesta valvonnasta vastaavat puolestaan kunnaneläinlääkärit.

Asetuksen voimaan tulon jälkeen kaikki aiemmin hyväksytyt oriasemat ja alkioryhmät on hyväksyttävä uudelleen. Kuitenkin sellaista spermaa, joka on tuotettu vanhan säädöksen voimassa ollessa, saa toimittaa sisämarkkinakauppaan. Komission päätöksessä 2010/470/EU ovat sisämarkkinakaupassa käytettävät terveystodistusmallit. Sisämarkkinakaupan terveystodistukset laaditaan TRACES järjestelmässä.

Sisämarkkinakauppaan eri jäsenmaissa hyväksytyt toimijat (Euroopan komissio)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus hevoseläinten sukusolujen ja alkioiden eläintautivaatimuksista Euroopan unionin sisämarkkinoilla (Finlex)

Komission asetus 176/2010 (Eur-Lex)

Komission päätös 2010/470/EU (Eur-Lex)

Lisätietoja:
Lainsäädäntö:
Eläinlääkintöylitarkastaja Seppo Kuosmanen, maa- ja metsätalousministeriö, p. 09 1605 2272

Sisämarkkinakaupan ohjeistus:
Ylitarkastaja Jaana Vuolle, Evira, p. 020 77 24217, 040 489 3322

Oriasemien, spermavarastojen ja alkioryhmien hyväksyminen:
Ylitarkastaja Miia Kontturi, Evira, 020 77 24224, 040 489 3352

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400