EU:n eläinlääkintäviikkoa vietetään 10.-16.11.2008

Euroopan unionin jäsenmaat muistuttavat 10.–16.11.2008 matkustajille näiden mukanaan tuomien tuliaisten riskeistä. Kampanjalla kiinnitetään EU:n ulkopuolelta tulevien matkailijoiden huomio laittomasti tuotujen elintarvikkeiden riskeihin.

Suomessa Evira ja Tullilaitos osallistuvat kampanjaan, jossa kiinnitetään huomiota myös vaaroihin, joita matkustajan mukanaan tuomat ja salakuljettamat lemmikit aiheuttavat.

Viikon aikana Tullilaitos jakaa EU:n komission tuottamaa materiaalia, jota on kotimaisten kielten ohella tuotettu englanniksi ja venäjäksi. Aineiston avainasia on tähdentää matkailijoille, että säännösten avulla pyritään ehkäisemään eläintautien leviämistä EU:iin. Samalla muistutetaan muun laittoman toiminnan seurauksista eli vaikutuksista ihmisten ja eläinten terveyteen, laittomasti tuotujen tuotteiden hävittämisestä ja tästä aiheutuvista matkan viivästymisestä ja mahdollisista sakoista tai syytteistä.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Tarja Lehtonen, puh. 020 77 24219

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400