Döda vildsvin som hittas ska undersökas omedelbart med tanke på afrikansk svinpest

Det är mycket viktigt att alla döda vildsvin som hittas omedelbart undersöks med tanke på afrikansk svinpest. Det lönar sig att undersöka även kroppar som legat länge och redan är fördärvade, eftersom ASF-viruset finns kvar länge i kadavret. Jägarna har instruerats att omedelbart underrätta den lokala kommunalveterinären om de hittar ett dött vildsvin. Afrikansk svinpest har aldrig konstaterats i Finland.

» Läs mera

Ändringar i identifieringen av hästdjur från början av 2016

Det blir ändringar i kraven som gäller identifiering av hästdjur från början av 2016. Ändringarna gäller hästdjurs identitetshandlingar och anmälan till databasen. Till databasen ska man i fortsättningen anmäla alla hästdjur vilkas uppgifter ännu inte finns där.

» Läs mera

Slaktförbud ska kontrolleras innan hästen ges medicin

Evira påminner om medicinbehandlingen av hästar. Veterinären ska göra en anteckning om medicineringen i hästens ID-handling, om hästen ges andra läkemedel än sådana som är godkända för produktionsdjur. I passet antecknas antingen slaktförbud eller uppgifter om användningen av läkemedel som finns på listan över läkemedel för hästar.

» Läs mera

Ersättning för avlivning av vilda djur

Man har kommit överens separat om ersättning för kostnaderna för avlivandet av vilda djur, eftersom lagen om veterinärmedicin inte gäller vilda djur. Ersättningspraxis har varierat på olika håll i Finland så det finns behov av att förenhetliga ersättningarna.

» Läs mera

Broschyr om mikrobläkemedel för ägare till sällskapsdjur

Evira har utarbetat en broschyr om mikrobläkemedel, korrekt användning av dem samt om resistens mot dem för ägare till sällskapsdjur.

» Läs mera

Ny protozoparasit hos rådjur i Finland

Den nya protozo som man funnit hos ett rådjur i Finland har i Eviras undersökningar bekräftats vara besnoitia. Rådjuret hade skjutits i renskötselområdet i Ylikiiminki. Urdjuret smittar inte till människan.

» Läs mera

Alla slakterier som hade filmats i programmet MOT har inspekterats

Regionförvaltningsverkens länsveterinärer har tillsammans med Eviras besiktningsveterinärer inspekterat alla de fyra slakterier som hade filmats och som fanns med i videomaterialet som visades i Yles program MOT 26.10.2015.

» Läs mera

Djurgårdarnas tillväxt påverkar ekonomin och exponeringen för djursjukdomar

Den genomsnittliga storleken på gårdar med nötkreatur och svin har ökat och antalet gårdar minskat. Strukturomvandlingen väntas fortsätta. Djurgårdarnas tillväxt medför ekonomiska fördelar bland annat i form av sänkta enhetsproduktionskostnader.

» Läs mera

Nya publikationer

» Läs mera

Ny lagstiftning

» Läs mera

Läkemedelsförteckningar

Läkemedelsförteckningarna och förändringarna i dem finns till påseende på Eviras webbplats.


 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400