Fjäderfä bör skyddas under våren

För att hindra spridningen av fågelinfluensaviruset ska fjäderfä liksom tidigare år skyddas från kontakt med vilda fåglar under vårflyttningen.

» Läs mera

Ändringar i lagstiftningen om medicinbehandling av hästar

Kommissionens förordning (EU) 122/2013 om upprättande av en förteckning över substanser som är väsentliga för behandling av hästdjur har trätt i kraft 16.2.2013.

» Läs mera

Importkrav som ska iakttas vid införsel av hobbyhöns

Livsmedelssäkerhetsverket Evira vill fästa uppmärksamhet vid att det finns djursjukdomskrav även för införsel av hobbyhöns.

» Läs mera

Förpackning och insändande av prover av animaliskt ursprung till Evira

Veterinärerna ombes lägga märke till att Itellas och Matkahuoltos anvisningar ska iakttas vid insändande och förpackning av alla laboratorieprover.

» Läs mera

BSE-undersökningarna av friska nötkreatur upphörde 1.3.2013

BSE-undersökningarna av nötkreatur som fötts i Finland och vissa andra EU-länder och som slaktats friska upphörde i Finland 1.3.2013.

» Läs mera

Temadagen Aktuellt om smittsamma sjukdomar och Läkemedelsdagen

Läkemedelssäkerhetsverket Eviras utbildningsdagar för veterinärer ordnas i år 21 – 22.5.2013.

» Läs mera

Se video om urvalsbaserade djurskyddsinspektioner

På Eviras webbplats har det lagts ut en video som riktar sig till producenterna och där processen för djurskyddsinspektioner som baserar sig på urval beskrivs från början till slut. I videon presenteras steg för steg hur djurskyddsinspektionen fortskrider på en mjölkboskapsgård. Videon (på finska) finns på adressen > EU-eläinsuojelutarkastus maitotilalla

Läkemedelsförteckningar

Läkemedelsförteckningarna och förändringarna i dem finns till påseende på Eviras webbplats.


 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400