Useita näivetystautitapauksia Euroopassa – tuontirajoitukset Romaniasta kiristyneet

Euroopassa on todettu tänä vuonna useampi hevosen ja aasin näivetystautitapaus (tarttuva anemia EIA) mm. Ranskassa, Saksassa, Belgiassa, Italiassa ja Brittein saarilla. Taustalla on taudin endeeminen esiintyminen Romaniassa ja sen leviäminen Eurooppaan varsinkin hevosten laittomien vientien vuoksi.

» Lue lisää

Kunnaneläinlääkärit voivat hakea selausoikeuksia kanalarekisteriin

Virkaeläinlääkäreillä tulee olla ajantasainen tieto alueellaan sijaitsevista munintakanaloista, niiden eläinmäärästä sekä eläinmäärässä tapahtuvista muutoksista. Kunnaneläinlääkärit voivat nyt hakea Eviralta selausoikeuksia eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteriin, jonka osa kanalarekisteri on.

» Lue lisää

Epäiletkö penikkatautia? Ota topsynäyte

Uudistuneilla Evira.fi –sivuilla on tuhti paketti asiaa näytteiden ottamisesta ja lähettämisestä eri tilanteissa. Penikkatautia epäiltäessä otetaan viruksen osoittamiseksi näyte vanutikulla silmän konjuktiivasta, vaginasta / preputiumista tai rauhoitetulta koiralta tonsillasta.

» Lue lisää

Selvitys MRSA-bakteerin esiintyvyydestä sioilla Suomessa 2009-2010

Staphylococcus aureus -bakteereita tavataan yleisesti terveiden ihmisten ja eläinten iholla ja limakalvoilla. Vaikka S. aureus -bakteerin kantajuus on oireeton, vaurioituneella iholla ne voivat johtaa lieviin infektioihin ja toisinaan aiheuttaa vakavan taudin. S. aureus on myös tunnettu ruokamyrkytysten aiheuttaja.

» Lue lisää

Valtakunnallinen ohjelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä kuntien järjestämistä eläinlääkäripalveluista valmistumassa

Eläinlääkintähuoltolaki edellyttää Eviran laativan valtakunnallisen ohjelman, johon pohjautuen valvontaviranomaiset tekevät omat valvontasuunnitelmansa. Aluehallintovirastojen valvontasuunnitelmien tulee olla valmiina samanaikaisesti valtakunnallisen ohjelman kanssa 1.11.2010. Kunnallisilla ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköillä on aikaa omien suunnitelmiensa tekoon 1.11.2011 asti.

» Lue lisää

Viljeltävien kalojen eläinsuojeluvaatimukset täsmentyvät

Uudessa valtioneuvoston asetuksessa on määritelty yksityiskohtaisia vaatimuksia viljeltävien kalojen pidolle. Marraskuun alussa voimaan tulevaa asetusta sovelletaan tuotantoeläiminä viljeltäviin kaloihin.

» Lue lisää

Turkiseläinten häkkikoot suurenevat

Turkiseläinten häkkien tilavaatimuksia koskeva siirtymäkausi on päättymässä. Kaikkien kettujen, minkkien ja hillerien häkkien on täytettävä turkiseläinten pitoa koskevan uusitun lainsäädännön vaatimukset vuoden 2010 loppuun mennessä. Vaatimusten noudattamista valvotaan eläinsuojelutarkastusten yhteydessä.

» Lue lisää

Eläinkuljetusten EU-tarkastukset vuonna 2009

Vuonna 2009 tarkastettiin teurastamoissa ja tien päällä 275 eläinkuljetusta, joista noin 27 prosentissa havaittiin eläinsuojelullisia epäkohtia. Eläinkuljetustarkastuksissa havaittiin enemmän epäkohtia kuin edellisenä vuonna. Kuten aiempinakin vuosina huomattava osa havaituista epäkohdista johtui puutteista lainsäädännön edellyttämissä asiakirjoissa.

» Lue lisää

Kalaterveyslainsäädännön muutoksia vuonna 2010

Vuoden 2010 aikana on uudistettu tai muutettu useita kala- ja raputerveyteen liittyviä asetuksia. Muutokset on koottu tähän artikkeliin. Pääosa muutoksista johtuu komission asetuksesta N:o 1251/2008 ja sen muutoksista.

» Lue lisää

EFSA on arvioinut pandeemisen (H1N1) 2009 -viruksen merkitystä eläinten terveydelle

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen EFSAn raportissa arvioidaan pandeemisen (H1N1) 2009 -viruksen merkitystä eläinten, erityisesti sikojen ja kalkkunoiden, terveydelle. EFSA katsoo, että viruksen merkitys eläinten terveydelle on vähäinen. Viruskanta leviää pääasiassa ihmisten välillä. Eläinten terveyden kannalta erityiset vastustustoimet eivät ole välttämättömiä. Normaalit tautisuojaustoimenpiteet ovat riittävät.

» Lue lisää

Evira.fi on uudistunut 30.9.2010

Eviran internetsivujen uudistuksessa on parannettu sivuston käytettävyyttä, tiedon löydettävyyttä ja sisällön selkeyttä. Entistä asiakaslähtöisemmän rakenteen lisäksi käyttöliittymää on uudistettu ja sivuston visuaalista ilmettä päivitetty.

» Lue lisää

Viranomaisten eläinsuojelupäivä 24.11.2010

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira järjestää marraskuussa viranomaisten eläinsuojelupäivän, jonka tavoitteena on selventää eri viranomaisten rooleja eläinsuojeluvalvontatyössä sekä toimia keskustelutilaisuutena viranomaisten yhteistyön tiivistämiseksi.

» Lue lisää

Lääkeluettelot Eviran sivuilla

Lääkeluettelot ja niiden muutokset ovat nähtävillä Eviran internetsivulla.
Lääkeluettelot


 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400