Förhöjningarna i förordningen om avgifter och prislistan trädde i kraft 1.1.2012

Livsmedelssäkerhetsverket Evira justerade priserna i förordningen om avgifter och prislistan vid årsskiftet.

Förhöjningarna gjordes på grund av höjningen i den allmänna kostnadsnivån. Det innebär en generell höjning på 3 % i så gott som alla tillsyns- och analysavgifter. Vad tillsynen över främmande ämnen i livsmedel av animaliskt ursprung och kemiska analyser av foder och gödselmedel beträffar har höjningarna varit större än den generella höjningen.

Vi hoppas att kunderna har lagt märke till de paket för undersökning av djursjukdomar, som vi lanserade för ett år sedan och med vilka vi försökt täcka de mest centrala behoven av undersökningar av sjukdomsfall bland olika djurarter. Dessa undersökningspaket har prissatts så, att de är förmånliga i relation till antalet utförda undersökningar. Undersökningarna som ingår i paketen täcker de viktigaste patogenerna vid olika syndrom i Finland.

Förordningen om avgifter och Eviras prislista (Evira)

Mer information:
Eviras ekonomienheten, tfn 040 776 4509

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400