Hirvieläinten tuberkuloosivalvonta uudistuu

Maa- ja metsätalousministeriö on asetuksellaan uudistanut tarhattujen hirvieläinten tuberkuloosivalvonnan 1.5.2010 alkaen. Aikaisemmat säännökset olivat osoittautuneet vaikeaksi toteuttaa käytännössä, koska tarhatut hirvieläimet ovat arkoja ja niiden tuberkuloositestaus ei käytännössä onnistu ilman erityisjärjestelyjä. Tarhattujen hirvieläinten tuberkuloositilanne on myös rauhoittunut verrattuna 1990-lukuun, jolloin aikaisemmat säännökset annettiin. Nykyisin tuberkuloosia todetaan tarhatuilla hirvieläimillä lähinnä niissä maissa, joissa tuberkuloosia esiintyy myös naudoilla.

Uuden asetuksen mukaan tarhattujen hirvieläinten tuberkuloositilannetta seurataan ensisijaisesti lihantarkastusten yhteydessä. Kuusipeuroja, saksanhirviä ja japaninpeuroja pitävissä tarhoissa tarhaan kuolleille tai lopetetuille eläimille on tehtävä ruumiinavaus. Evira ohjeistaa tarkemmin näytteiden lähettämisestä ruumiinavausten yhteydessä. Näytteitä voidaan pyytää sekä makroskooppisten muutosten yhteydessä että seurantaa varten. Valvonnan toteutumisen varmistamiseksi tarkastettujen eläinten lukumäärälle on asetettu 20 prosentin vähimmäisvaatimus. Normaalisti vähimmäisvaatimus tulisi täytetyksi lihantarkastuksen tai ruumiinavausten yhteydessä. Tarvittaessa tarkastuksia on täydennettävä tuberkuliinitestauksilla. Jos tarha ei saa vähimmäisvaatimusta täyteen lihantarkastuksen tai ruumiinavausten yhteydessä tehtävillä tarkastuksilla, eikä tarhan eläimille voida tehdä tuberkuliinitestauksia vaarantamatta niiden hyvinvointia, tarhaaja voi hakea poikkeusta läänineläinlääkäriltä. Poikkeuksen myöntämisen edellytyksenä on vähäinen tuberkuloosiriski esimerkiksi vähäisen eläinliikenteen tai pitkäaikaisen seurannan perusteella.

Aikaisempiin säännöksiin sisältynyttä pakollista valvontaohjelmaa tuberkuliinitestauksineen muutetaan vapaaehtoiseksi. Ohjelmalla voi olla merkitystä sellaisille tarhoille, jotka haluavat viedä hirvieläimiä muihin maihin.

Uudessa asetuksessa ei säädetä tarhojen rekisteröinnistä eikä tarhoissa pidettävistä eläinluetteloista. Näistä on tarkoitus säätää uuden Eläintunnistusjärjestelmistä annettavan lain nojalla.

Lisätietoja:
Neuvotteleva virkamies Kajsa Hakulin, maa- ja metsätalousministeriö, p. (09) 160 52433, 040 719 3259

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400