Våra telefonnummer ändras 12.4.2012

Livsmedelssäkerhetsverket Eviras telefonnummer som börjar med 020 tas ur bruk och i stället kommer statsförvaltningens nya numrering som börjar med 0295. Växelns nya nummer från 12.4.2012 är 029 530 0400. Mobiltelefonnumren förblir i stort sett oförändrade.

Hela statsförvaltningen övergår stegvis till telefonnummer som börjar med 0294 eller 0295. Ändringen av telefonnumren sammanhänger med utvecklingen av statskoncernen.

Efter 12.4.2012 är priset för samtal till Eviras nummer som börjar med 0295 samt till mobiltelefonnumren endast normal debitering enligt uppringarens egen telefonanslutning.

Mera information: enhetsdirektör Ben Rydman, tfn 040 722 1202

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400