Emakoiden AD-, TGE- ja PRRS- seurantaohjelmien arviointi on julkaistu Eviran internetsivuilla

Eviran riskinarvioinnin tutkimusyksikössä on tehty arvio sikaseurantaohjelmien edustavuudesta Aujeszkyn, PRRS ja TGE -tautien osalta. Tällä hetkellä näitä tauteja ei esiinny Suomessa. Näiden tautien seuranta perustuu noin tuhanteen verinäytteeseen, jotka otetaan teurastettavista emakoista vuosittain. Seurantaohjelmien laboratoriotutkimukset tehdään Evirassa.

Seuranta on toteutunut suunnitelman mukaisesti arvioitujen vuosien 2008 ja 2009 aikana. Jos taudeista jokin saapuisi Suomeen, niin tulosten mukaan niistä PRRS todettaisiin herkimmin ja TGE epäherkimmin.

Arvion perusteella voimme myös todeta, että yksittäisenkin vuoden seuranta on riittävä osoittamaan, että mikään näistä seurattavista taudeista ei ole muuttunut endeemiseksi Suomessa. Toisaalta tautivapauden osoittamiseksi yksi seurantavuosi ei riitä. Tautivapauden osoittaminen on varmempaa jos siihen yhdistetään myös niin sanotun passiivisen tautiseurannan havainnot sekä arvio tautien maahantulo ja maassa leviämisen riskistä.

Tulokset on julkaistu Eviran julkaisusarjassa ja raportti on saatavissa Eviran internetsivuilta.

Lue raportti Eviran internetsivuilta

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400