Obduktionssalen vid Eviras verksamhetsställe i Kuopio är från och med 1.12.2011 stängd i cirka fyra månaders tid

Obduktionssalen vid Eviras verksamhetsställe i Kuopio är från och med 1.12.2011 stängd på grund av renovering i cirka fyra månaders tid. Om tidpunkten då lokalerna åter öppnas informeras närmare på Eviras webbplats i slutet av mars.

Hela djur och organprover avsedda för patologiska undersökningar skall under denna tid levereras direkt till Eviras andra verksamhetsställen, beroende på transportarrangemangen till antingen Helsingfors, Seinäjoki eller Uleåborg.

Hela fiskar levereras till Helsingfors eller Uleåborg. Ovarialvätskeprover tas emot också i Kuopio.

Alla bakteriologiska undersökningar och parasitologiska undersökningar av träckprover (såsom bl.a. kalvdiarrépaketundersökningar) fortsätter i Kuopio på normalt vis också under renoveringen.

Eviras allmänna sändningsanvisningar, adress- och kontaktuppgifter:
Packning och insändning
Insändning av prover för obduktion

Mer information:
Evira Kuopio kontor tfn 020 69 0999

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400