Broschyrerna Djurskyddslagstiftningen i sammandrag

Evira håller på att uppdatera broschyrerna För friska och välmående husdjur, där man har samlat innehållet i djurskyddsbestämmelser som gäller djurens välbefinnande. I samband med detta ändras broschyrernas namn.

Följande broschyrer är färdiga och kan beställas från Evira eller skrivas ut på webbplatsen Evira.fi under Publikationer.

• Höns - djurskyddslagstiftningen i sammandrag
• Får - djurskyddslagstiftningen i sammandrag
• Ankor och gäss – djurskyddslagstiftningen i sammandrag
• Katter och hundar – djurskyddslagstiftningen i sammandrag

Resten av broschyrerna blir färdiga under början av hösten.

Broschyrer på Eviras webbplats

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400