Suomen eläintautivalmius tarkastetaan syyskuussa

FVO:n eli EU:n elintarvike- ja eläinlääkintätoimiston auditoijat kiertävät Suomessa 3. – 7. syyskuuta 2012. Auditoinnin tarkoituksena on varmistaa, että Suomen valmistautuminen helposti leviävien eläintautien varalta on riittävää ja varosuunnitelmat ajan tasalla. Lisäksi auditoinnissa seurataan, että eläinten hyvinvointisäädökset otetaan riittävällä tavalla huomioon epidemioihin liittyvissä eläinten lopetuksessa.

» Lue lisää

Ota ajantasainen lähete Evira.fi-sivuilta tutkimuksiin

Eviran vaihteen puhelinnumero muuttui keväällä. Tämän johdosta myös lähetteiden yhteystiedot on päivitetty. Ota käyttöön ajantasainen lähete!

» Lue lisää

Tautisuojaus luomukalkkunatuotannossa

Suomalainen kalkkunatuotanto on laskenut ja kannattavuus heikentynyt 2000-luvulla. Luomutuotanto saattaisi olla yksi tapa edistää kalkkunatuotantoa. Evira osallistuu Luomukalkkunan tuotantoketjun toiminnan käynnistäminen –kehittämishankkeeseen tutkimalla tautisuojausta ja siihen liittyviä riskejä.

» Lue lisää

Kirjolohen poikasista on jälleen löydetty IPN-tautia sisävesialueella

Kahdella sisävesialueen kalanviljelylaitoksella on heinäkuussa todettu kalojen IPN-tautia (infectious pancreatic necrosis, tarttuva haimakuoliotauti). Toinen laitos sijaitsee Kymijoen ja toinen Vuoksen vesistöalueella. Edellisen kerran tautia löytyi sisävesialueelta tämän vuoden maaliskuussa Kymijoen vesistöalueella.

Lue lisää Eviran internetsivuilta

Norjasta suoraan Suomeen saapuvilta koirilta ei enää vaadita ekinokokkilääkitystä

Lemmikkien tuontivaatimukset muuttuivat vuoden 2012 alussa ja nyt näihin vaatimuksiin on tullut uusi pieni muutos. Norjasta suoraan Suomeen tuotavien koirien ekinokokkilääkitystä ei enää vaadita. Muilta osin lemmikkien matkustussäädökset pysyvät samoina. Jos koira tuodaan Suomeen Ruotsin tai muiden maiden kuin Norjan, Maltan, Iso-Britannian tai Irlannin kautta, ekinokokkilääkitys vaaditaan edelleen.

Lue lisää Eviran internetsivuilta

Huolehdi lemmikkisi turvallisesta tuonnista –esitteet voi tilata Eviran internetsivuilta

”Huolehdi lemmikkisi turvallisesta tuonnista - Koirien, kissojen ja frettien tuonti Suomeen EU:sta ja sen ulkopuolelta” –esitteet on julkaistu. Esitteen voi ladata tai tilata maksutta Eviran internetsivuilta.

» Lue lisää

Mehiläisten terveyttä edistetään yhteisvoimin

Evira on mukana Suomessa käynnistyvässä tutkimuksessa, jossa tutkitaan mehiläiskuolleisuuden esiintyvyyttä ja syitä. Tietoa saadaan etenkin varroapunkin sekä siihen liittyvien virustautien merkityksestä pesäkuolemissa. Hanke tarjoaa tutkimukseen mukaan pääseville mehiläistarhaajille ainutlaatuisen tilaisuuden saada tietoa tarhojen talvehtimisesta ja terveydentilasta.

Lue lisää Eviran internetsivuilta

Muistilista kesäkanojen hankkijalle

Eviran internetsivuilta löydät muistilistan, joka on laadittu kesäkanojen hankkimista harkitseville. Muistilistaan on koottu kanojen pitoa koskevia lainsäädännön vaatimuksia, jotka kaikkien kananpitäjien, myös kesäkananpitäjien tulisi tietää. Vaatimusten tavoitteena on turvata kanojen hyvinvointi ja varmistaa, etteivät kanat aiheuta tautivaaraa ihmisille tai toisille kanoille.

Lue lisää Eviran internetsivuilta

Evira tutkii edelleen tehostetusti nautojen, lampaiden ja vuohien luomistapauksia ja epämuodostumien syitä vasikoilla, karitsoilla ja kileillä 31.5.2013 asti

Luomis- ja epämuodostumanäytteiden tutkimus Evirassa on tuottajalle maksutonta. Tutkimus sisältää riskiajanjaksoina tutkimuksen Schmallenberg-viruksen varalta sekä aina muut luomisen syyn selvittämiseksi tehtävät tutkimukset. Maksuttomuus on voimassa 31.5.2013 saakka eikä edellytä epäilyä Schmallenberg-viruksen varalta.

» Lue lisää

Eläinsuojelulainsäädäntöä koottuna - esitteet

Evirassa päivitetään Tavoitteena terve ja hyvinvoiva -kotieläin esitteitä, joihin on koottu yhteen eläinten hyvinvointia koskevien eläinsuojelusäädösten sisältöä. Samassa yhteydessä esitteiden nimi muutetaan.

» Lue lisää

Raakamaidon biologisia riskejä koskeva selvitys on valmistunut

Suomessa maito on myyty pääasiassa pastöroituna jo yli 50 vuoden ajan ja elintarviketurvallisuutta ylläpitävät järjestelmät ovat rakennettu turvaamaan pastöroitu maito ja siitä tehdyt tuotteet. Selvityksen mukaan pastöroimattomassa raakamaidossa voi esiintyä elintarviketurvallisuutta vaarantavia, tauteja aiheuttavia bakteereja. Niiden seuranta vaihtelee huomattavasti maitotiloilla ja raakamaitoa tuottavissa laitoksissa.

Lue lisää Eviran internetsivuilta

Anna palautetta Saparosta

Olemme kiinnostuneita toiveista, kommenteista ja kehitysehdotuksista. Mistä aiheista olet kiinnostunut lukemaan Saparosta? Millaista tietoa toivot saavasi Saparon välityksellä?

Palautelaatikko

Lääkeluettelot

Lääkeluettelot ja niiden muutokset ovat nähtävillä Eviran internetsivulla.


 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400