Försäljningen av vaccin från Evira upphör 30.11.2007

Evira upphör 30.11.2007 med sin försäljning av vaccin. Enligt läkemedelslagen har Evira haft rätt att importera och distribuera vaccin. Läkemedelslagen ändrades år 2005, och enligt ändringen skulle Evira från och med början av nästa år behöva ett tillstånd för läkemedelspartiaffär för att kunna ha hand om importen och distributionen av vaccin. Ansökan om ett sådant tillstånd skulle ha krävt betydande mersatsningar av Evira, och man har i den nuvarande situationen ansett att det inte är motiverat att fortsätta med verksamheten.

Tillverkarna av immunologiska läkemedel har informerats om Eviras beslut att upphöra med försäljningen av vaccin så att de har kunnat söka nya distributionskanaler för preparaten.

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400