Finlands beredskap för djursjukdomar inspekteras i september

Auditörer från FVO, det vill säga EU:s kontor för livsmedels- och veterinärfrågor, reser omkring i Finland den 3 – 7 september 2012. Syftet med auditeringen är att se till att Finlands beredskap för djursjukdomar som sprider sig med lätthet är tillräcklig och att beredskapsplanerna är uppdaterade. Utöver detta följer man via auditeringen att bestämmelserna om djurens välbefinnande beaktas tillräckligt i fall då djur avlivas i samband med epidemier.

Inspektörerna reser i två grupper till regionförvaltningsverken, gårdar, slakterier och renderingsanläggningen i Honkajoki. Under inspektionen bekantar man sig dessutom med Eviras obduktionssal och laboratorier samt kriscentralen. Evira har kontaktat de instanser som ska delta i inspektionen. Ändringar i programmet är ännu möjliga.

Förutom auditörerna finns också andra som är intresserade av beredskap för djursjukdomar – Nordens och Baltikums gemensamma beredskapsseminarium fylldes på rekordtid av deltagare. Seminariet hålls i Helsingfors i september och Evira svarar för arrangemangen.

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400