Rokotit eläimen ja se sairastui?

Eviraan tulee aina välillä soittoja eläinlääkäreiltä ja eläinten omistajilta, jotka epäilevät rokotteen ja eläimen sairastumisen välillä olevan yhteyden. Keskustelemme Evirassa mielellämme rokotteisiin liittyvistä asioista, mutta rokotteiden turvallisuuteen liittyvä seuranta on Fimean tehtävä.

» Lue lisää

Hevoseläinten tuontia Romaniasta rajoitettu

Hevosen näivetystautia esiintyy Romaniassa yleisesti, eikä tartunnan saaneita hevoseläimiä teurasteta välittömästi. Romanian tautitilanne muodostaa riskin hevoseläinten terveydelle koko EU:n alueella.

» Lue lisää

Apinoiden, haisunäätien ja muiden nisäkkäiden tuonti EU-jäsenmaista

Apinoiden tuonti maahan on sallittu vain eläintarhoille ja koe-eläinlaitoksille. Yksityishenkilöt eivät saa tuoda maahan apinoita. Apinat voivat levittää ihmisille erittäin vaarallisia ja helposti tarttuvia tauteja, kuten verenvuotokuumetta ebolaa. Apinoita kaupitellaan netin ilmaissivuilla, mutta ilmoitukset ovat todennäköisesti huijausyrityksiä.

» Lue lisää

Pia Mäkelä Eviran tutkimus- ja laboratorio-osaston johtoon

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tutkimus- ja laboratorio-osaston osastonjohtajaksi on 16.1.2014 alkaen nimitetty eläinlääketieteen tohtori Pia Mäkelä.

» Lue lisää

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400
Saparo - uutiskirje eläinlääkäreille
 

Rokotit eläimen ja se sairastui?

Eviraan tulee aina välillä soittoja eläinlääkäreiltä ja eläinten omistajilta, jotka epäilevät rokotteen ja eläimen sairastumisen välillä olevan yhteyden. Keskustelemme Evirassa mielellämme rokotteisiin liittyvistä asioista, mutta rokotteiden turvallisuuteen liittyvä seuranta on Fimean tehtävä.

On erittäin tärkeää, että Fimeaan tehdään haittavaikutusilmoitus epäiltäessä rokotteen tehon puutetta tai turvallisuusongelmaa. Epäilyilmoituksen voi tehdä myös eläimen omistaja. Yksittäisen epäilyn perusteella on usein mahdotonta arvioida rokotteen kokonaisturvallisuutta. Tämän vuoksi jokaisesta vakavalta vaikuttavasta haittavaikutusepäilystä pitää raportoida. Muuten rokotteen turvallisuusprofiilista ei saada riittävästi tietoa. Vain tehty ilmoitus tarkkoine tietoineen auttaa löytämään mahdollisen ongelman ja leikkaamaan turhilta huhupuheilta siivet.

Lisätietoja eläinlääkkeiden haittavaikutusepäilyistä:

Rokotteiden haittavaikutukset (Evira)

Eläinlääkkeiden aiheuttamat haittavaikutukset (Fimea)

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400
 

Hevoseläinten tuontia Romaniasta rajoitettu

Hevosen näivetystautia esiintyy Romaniassa yleisesti, eikä tartunnan saaneita hevoseläimiä teurasteta välittömästi. Romanian tautitilanne muodostaa riskin hevoseläinten terveydelle koko EU:n alueella.

Hevoseläinten tuontia Romaniasta on rajoitettu suojatoimenpiteillä, joissa on annettu erityisehdot Romaniasta peräisin olevien hevoseläinten, niiden siemennesteen, munasolujen ja alkioiden sekä tiettyjen hevoseläinten verituotteiden kaupassa ja liikkumisessa EU:n alueella.

Romaniasta lähetettävät hevoseläimet tulee muun muassa tutkia ennen lähetystä näivetystaudin varalta. Kaikki Romaniasta lähetettävät hevoseläimet on merkittävä mikrosirulla. Määräpaikkaan on ilmoitettava etukäteen Traces-järjestelmän kautta vähintään 36 tuntia ennen hevoseläinten saapumista. Muut kuin suoraan teurastamolle lähetettävät hevoseläimet on eristettävä määrätilalla virkaeläinlääkärin valvonnassa vähintään 30 päivän ajaksi ja virkaeläinlääkärin tulee ottaa näytteet näivetystaudin varalta. Yksityiskohtaiset ehdot voi lukea suojapäätöksestä.

Hevoseläinten sisämarkkinakaupan ehdot (Evira)

Suojapäätökset rajoituksista (maa- ja metsätalousministeriö)

Lisätietoja EU-maita (ml. Norja) koskevista hevosten tuontivaatimuksista:
ylitarkastaja Jaana Vuolle, p. 040 489 3322

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400
 

Apinoiden, haisunäätien ja muiden nisäkkäiden tuonti EU-jäsenmaista

Apinoiden tuonti maahan on sallittu vain eläintarhoille ja koe-eläinlaitoksille. Yksityishenkilöt eivät saa tuoda maahan apinoita. Apinat voivat levittää ihmisille erittäin vaarallisia ja helposti tarttuvia tauteja, kuten verenvuotokuumetta ebolaa. Apinoita kaupitellaan netin ilmaissivuilla, mutta ilmoitukset ovat todennäköisesti huijausyrityksiä.

Jyrsijöiden ja siilieläinten, esimerkiksi kääpiösiilien, tuonti EU-maista ei vaadi tuontilupaa eikä muitakaan eläinlääkinnällisiä todistuksia.

Muiden nisäkkäiden tuonti vaatii tuontiluvan. Tuontilupa voidaan myöntää vain, jos maahan tuotavat eläimet eivät aiheuta eläintautiriskiä. Tuontiluvassa voidaan asettaa eläinten terveyttä koskevia välttämättömiä ehtoja. Tuontilupa voidaan myöntää esimerkiksi eläintarhoille, hyväksytylle laitokselle tai sirkukselle. Maahantuojan on noudatettava myös muita määränpäämaan eläinlääkintäviranomaisten antamia vaatimuksia.

Jos eksoottisia eläimiä tulee eläinlääkärin vastaanotolle, tulisi eläinlääkärin muistaa kysyä mahdollista tuontilupaa.
Maa- ja metsätalousministeriön asetus 1002/2010 määrittelee vientiin ja tuontiin liittyviä ehtoja eräille nisäkäslajeille.

Uhanalaisten lajien kaupassa on oltava yhteydessä Suomen ympäristökeskukseen (SYKE). Rauhoitetun lajin tai sen osan tai johdannaisen tuonti ja vienti on kiellettyä. Uhanalaisten ja rauhoitettujen eläinlajien sisämarkkinatuonnista ja -viennistä säädetään luonnonsuojelulain (1096/1996) 44 ja 45 §:ssä.

Uusien vierasperäisten riistalajien maahantuonti ilman Riistakeskuksen lupaa on kielletty. Lupaa ei myönnetä, jos toimenpiteestä aiheutuu merkittävää haittaa luonnolle tai luonnonvaraiselle eläimistölle. Luvassa voidaan antaa määräyksiä siitä, miten maahantuonti on suoritettava. Vierasperäisten riistaeläinlajien sisämarkkinatuonnista säädetään metsästyslain (615/1993) 42 §:ssä.

Tuontilupahakemus Eviralle
Tuontilupahakemus on vapaamuotoinen ja sen tulee sisältää seuraavat tiedot:
1) Hakija ja hänen yhteystietonsa (osoite, puhelin, sähköposti)
2) Mitä eläinlajia hakemus koskee sekä eläinten lukumäärä
3) Maa, josta eläin aiotaan tuoda
4) Selvitys siitä, miten eläimet tarvittaessa voidaan eristää.

Kirjallinen hakemus on toimitettava osoitteeseen:
Evira, Eläinten terveys- ja hyvinvointiyksikkö
Mustialankatu 3, 00790 HELSINKI
fax 029 530 4350
s-posti: kirjaamo (at) evira.fi

Tuontilupa on maksullinen ja voimassa vuoden. Hakijan tulee ensin selvittää mahdolliset Cites-ehdot SYKEstä sekä hakea tarvittaessa tuontilupa Riistakeskukselta.

Lisätietoja:
ylitarkastaja Virva Valle, p. 040 489 3359

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400
 

Pia Mäkelä Eviran tutkimus- ja laboratorio-osaston johtoon

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tutkimus- ja laboratorio-osaston osastonjohtajaksi on 16.1.2014 alkaen nimitetty eläinlääketieteen tohtori Pia Mäkelä.

Pia Mäkelä siirtyy Eviraan Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) biologisen seurannan yksikön johtajan paikalta.

Aiemmin Mäkelä on työskennellyt muun muassa kansallisena asiantuntijana Euroopan komission terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosastolla (SANCO) elintarvikehygienialainsäädäntöön liittyvissä tehtävissä sekä eläinlääkintöylitarkastajana maa- ja metsätalousministeriössä.

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400
 

Lääkeluettelot

Lääkeluettelot ja niiden muutokset ovat nähtävillä Eviran internetsivulla.

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400
 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400
 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400