Enstaka fall av valpsjuka konstaterade

Valpsjuka har konstaterats hos importerade hundar och finländska hundar som har varit i kontakt med utländska hundar. I år har sex sjukdomsfall säkerställts fram till 26.7.2007. Enstaka fall av valpsjuka i anslutning till införsel har även tidigare konstaterats varje år.

Valpsjuka är en virussjukdom hos hundar som sprids lätt. Den sprider sig antingen direkt från hund till hund eller via smittade hundars utsöndringar (snor, spott, slem från näsborrarna). Sjukdomens inkubationstid är normalt 5–7 dygn.

Symtomen på valpsjuka varierar och man antar att en stor del av de smittade inte uppvisar symtom. Symtomen yppar sig i följande ordning: konjunktivit, feber, näsflöde, hosta, nedstämdhet och tappad matlust, uppkastningar och diarré, som kan vara vattnig eller blodig. I synnerhet hos valpar kan det förekomma blåsor eller varig hudinflammation. Hos vissa hundar utvecklas hyperkeratos på nosen och trampdynorna, alltså s.k. ”hard pad”. Eventuella neurologiska faser inträder vanligtvis 1–3 veckor efter den akuta fasen. Neurologiska symtom kan uppträda även hos hundar som inte har uppvisat andra symtom på valpsjuka.

Sjukdomsdiagnosen grundar sig på kliniska symtom samt påvisande av virus. Vid misstanke om valpsjuka tas ett epitelcellprov för att påvisa virus. Provet tas med vaddpinne från ögats konjunktiva, vaginan/preputium eller från toncillerna hos en hund som fått lugnande medel. Hos epitelcellerna på provpinnen kan valpsjukevirus påvisas med PCR-metoden. Det är behändigast att förpacka pinnen i ett rent, tomt provrör.

Valpsjuka bekämpas effektivast genom vaccinering. Det är särskilt viktigt att valparna vaccineras två gånger vid 12–16 veckors ålder och att den första boostervaccinationen ges vid ett års ålder. Om smittrisken är stor kan valparna vaccineras första gången redan vid 6–8 veckors ålder. Dessutom är det skäl att vaccinera valparna i enlighet med det normala vaccineringsprogrammet två gånger vid 12–16 veckors ålder. Det rekommenderas att valpsjukevaccinationen hos en vuxen hund förnyas med 2–3 års mellanrum.

Provtagningsanvisningar

Anvisningar för insändande av prover

Mera information:
Specialistveterinär i infektionssjukdomar Miia Jakava-Viljanen, Evira, tfn 050 351 0308
Specialistveterinär i infektionssjukdomar Ulla Rikula, Evira, tfn 050 563 2052

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400