Vieraslajien maahantuonti on kiellettyä

Vieraslajeihin kuuluvien eläinlajien maahantuonti, kasvattaminen, myynti ja muu hallussapito sekä ympäristöön päästäminen on kielletty EU:n alueella. EU:n jäsenmaat ovat hyväksyneet luettelon haitallisista vieraslajeista. Lisäksi valtioneuvoston asetuksessa säädetään kansallisista haittalajeista (1725/2015).

Euroopan Unionin kannalta merkitykselliset haitalliset vieraslajit sekä kansallisesti merkitykselliset haitalliset vieraslajit löytyvät seuraavasta linkistä:
Vieraslajien maahantuontiin rajoituksia

Lisätietoa haitallisista vieraslajeista kansallisessa Vieraslajit-portaalissa.

Lisätietoja
ylitarkastaja Virva Valle

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400