Raivotautisyöttirokotukset jatkuvat itärajalla

Pienpedoille tarkoitettujen raivotautirokotesyöttien lentolevitys suoritettiin tänä syksynä Kaakkois-Suomessa lähellä Suomen ja Venäjän rajaa syys-lokakuun vaihteessa. Rokotesyöttien levityksellä pyritään estämään metsäraivotaudin mahdollinen leviäminen Suomeen.

Lentolevityksen aikana pudotettiin kaakkoisrajalle 80 000 rokotesyöttiä. Syötit levitettiinn Virolahdelta Tohmajärvelle sekä etelärannikkoa pitkin Pyhtäälle asti, noin 20–30 km leveälle vyöhykkeelle, yhteensä 4 000 km2:n alueelle. Edellisen kerran syöttirokotteita levitettiin samalle alueelle toukokuussa 2006.

Viimeisin raivotautiepidemia Suomessa todettiin Kymen läänissä huhtikuussa 1988. Kaikkiaan tapauksia vahvistettiin 66 ja viimeisin tapaus todettiin helmikuussa 1989. Raivotaudin hävitys perustui tehokkaaseen rokotusohjelmaan. Vuosina 1988–1990 syöttirokotteita levitettiin yhteensä neljä kertaa epidemia-alueelle ja sen ympäristöön. Vuoden 1989 jälkeen Suomessa ei ole todettu yhtään raivotautitapausta, lukuun ottamatta yhtä tapausta maahantuodulla hevosella vuonna 2003.

Uusien epidemioiden estämiseksi syöttirokotuksia jatkettiin Suomen kaakkoisrajalla vuodesta 1991 lähtien. Vuosina 1991–2003 rokotteiden lentolevitys suoritettiin kerran vuodessa syksyisin. Vuodesta 2004 alkaen syöttirokotteita levitetään kahdesti vuodessa, toukokuussa ja syyskuussa.

Vuonna 2003 syöttirokotusaluetta laajennettiin Venäjän puolelle Suomen ja Venäjän eläinlääkintöviranomaisten yhteistyön tuloksena. Vuosina 2003–2005 syöttirokotteita levitettiin keväisin Leningradin alueelle ja Karjalan Tasavaltaan Suomen rajan läheisyyteen. Tänä vuonna syötit on tarkoitus levittää syksyllä. Venäjän puolella paikalliset metsästäjät ovat huolehtineet syöttien levityksestä.

Suomessa raivotautitilannetta seurataan vuosittain luonnonvaraisissa eläimissä ja näytteitä pyritään tutkimaan noin 500 vuodessa. Vuonna 2005 tutkittiin yhteensä 510 eläintä. Näistä 36 oli kotieläimiä ja 474 luonnonvaraisia eläimiä. Kaikki tulokset olivat negatiivisia. Vuoden 2006 tammi-kesäkuun aikana on tutkittu yhteensä 337 eläintä negatiivisin tuloksin. Lisäksi syöttirokotusalueelta tutkitaan vuosittain pienpetoja raivotautivasta-aineiden varalta rokotusten onnistumisen seuraamiseksi. Vuonna 2005 tutkittiin yhteensä 92 eläintä, joista 42:lla (46 %) oli raivotaudin vasta-aineita.

Evira toivoo saavansta seurantatutkimuksiin metsästetyt ketut ja supikoirat erityisesti rokotusalueelta ja sen läheisyydestä. Näytteet lähetetään Eviran Oulun alueyksikköön. Lisäksi kaikki epäilytapaukset tulee toimittaa Eviraan tutkittavaksi kunnan- tai läänineläinlääkärin kautta. Tutkimukset ovat maksuttomia.

Lisätietoja:
eläinlääkintötarkastaja Tiia Tuupanen, puh. 020 77 24215
eläinlääkäri Miia Jakava-Viljanen, puh. 020 77 24587

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400