EU-eläinsuojelutarkastukset laajenevat lammas- ja vuohitiloille vuonna 2009

EU- eläinsuojelutarkastukset laajennetaan koskemaan lammas- ja vuohitiloja vuonna 2009. Tarkastettavat tilat valitaan osittain riskiin perustuen ja osittain satunnaisotannalla ilman epäilyä eläinsuojelusäädösten rikkomisesta.

» Lue lisää

Evira tehostaa kuolleiden ja lopetettujen nautojen hävityksen seurantaa koko Suomessa

Suomi on jaettu märehtijöiden, sikojen, siipikarjan ja turkiseläinten raatojen hävityksen osalta kahteen osaan: keräilyalueeseen ja syrjäiseen alueeseen. Keräilyalueilla edellä mainittuja raatoja ei saa hävittää hautaamalla. Sen sijaan muiden tuotantoeläinten raatojen, kotiteurastuksen sivutuotteiden ja kuolleena syntyneiden eläinten osalta koko Suomi on luokiteltu syrjäiseksi alueeksi, jolla edellä mainittujen sivutuotteiden hautaaminen on sallittua.

» Lue lisää

Edellytykset lääkkeiden luovuttamiseksi varalle terveydenhuoltosopimuksen tehneille tiloille

Tuotantotilan eläimiä pääasiallisesti hoitava eläinlääkäri saa luovuttaa varalle lääkkeitä myöhemmin ilmenevien tautitapausten hoitoon. Lääkkeiden varalle luovuttamisen ehtoina ovat muun muassa terveydenhuoltosopimus, säännölliset terveydenhuolto- käynnit tilalle sekä raportointi lääninhallituksille. Jos ehtoja ei noudateta, eläinlääkäri ei saa luovuttaa lääkkeitä varalle. Erityisesti raportoinnissa lääninhallituksille on ilmennyt puutteita.

» Lue lisää

EU-eläinsuojelutarkastusten tulokset parantuneet

Vuonna 2007 tarkastettiin yhteensä 726 tuotantotilaa, joista 19 %:ssa todettiin eläinten hyvinvointisäädösten laiminlyöntejä. Laiminlyöntejä havaittiin selvästi vähemmän kuin vuonna 2006, jolloin hieman alle 30 % tiloista ei täyttänyt eläinten hyvinvointivaatimuksia. Tarkastustulokset paranivat vasikka-, sika- ja kanatiloilla, mutta turkistarhoilla laiminlyönnit lisääntyivät hieman vuodesta 2006.

» Lue lisää

Eläinlääketieteellinen kokous syksyllä Helsingissä

Evira-talossa Helsingin Viikissä pidetään 8 - 9.9.2008 NKVet-symposiumi, jossa käsittellään loistartuntojen nousevia uhkia Pohjolassa.

» Lue lisää

Lääkeluettelot Eviran sivuilla

Lääkeluettelot ja niiden muutokset ovat nähtävillä Eviran internetsivulla.
Lääkeluettelot


 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400