Tilavaatimusten soveltaminen eläintarhassa ja pysyvässä eläinnäyttelyssä

Vuoden 2008 alusta lähtien sovelletaan eläintarhoihin ja pysyviin eläinnäyttelyihin maa- ja metsätalousministeriön asetuksen eläintarhassa ja pysyvässä eläinnäyttelyssä pidettävien eläinten pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista (2/EEO/2003) (jäljempänä eläintarha-asetus) liitteiden 3 - 6 mukaisia tilavaatimuksia.

Eläintarha-asetuksen liitteen 3 kohdassa 3.1.11. olevia valaiden pidolle asetettuja tilavaatimuksia sovelletaan kuitenkin vasta vuoden 2013 alusta lähtien eläintarha-asetuksen voimaan tullessa (31.3.2003) toiminnassa olleisiin eläintarhoihin ja pysyviin eläinnäyttelyihin.

Asetusta sovelletaan kaikkiin eläintarhoissa ja pysyvissä eläinnäyttelyissä pidettäviin eläimiin, kuitenkin siten, että asetuksen liitteitä 3 ja 4 sovelletaan ainoastaan luonnonvaraisiin eläinlajeihin, mukaan lukien eläinsuojeluasetuksen (396/1996) 25 §:ssä mainitut lajit sekä turkiseläimet. Luonnonvaraisena voidaan pitää eläinlajia, jota tavataan luonnosta eli kyseisellä lajilla on olemassa oleva luonnonvarainen populaatio. Liitteiden 3 ja 4 sovellettavuutta arvioitaessa määräävänä tekijänä on siis eläinlaji riippumatta siitä, onko kyseinen yksilö luonnonvarainen vai ei.

Sellaiselle eläinlajille, joka ei kuulu luonnonvaraisiin eläinlajeihin, sovelletaan kyseiselle tuotantoeläimelle tai seura- ja harrastuseläimelle asetettuja tilavaatimuksia. Eläinten hyvinvoinnin kannalta olisi tietenkin suotavaa, että myös niillä eläinlajeilla, jotka eivät kuulu luonnonvaraisiin eläinlajeihin, sovellettaisiin eläintarha-asetuksen mukaisia tilavaatimuksia.

Eläintarha-asetus:
http://wwwb.mmm.fi/el/laki/f/f30fi.pdf (pdf, 140 kt)


Lisätietoja:
Eläinlääkintötarkastaja Riikka-Elina Lahdenperä, p. 020 77 24220

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400