Afrikansk svinpest sprider sig i Ryssland

Afrikansk svinpest (ASF) har för första gången konstaterats i Pskov-regionen i Ryssland i närheten av gränsen till Vitryssland. Det har varit fråga om en liten svingård. Bekämpningsåtgärder har vidtagits för att utrota sjukdomen i regionen. Sjukdomen har konstaterats även i Vitryssland och bekämpningsåtgärder pågår. Man är rädd för att sjukdomen ska sprida sig till EU-området och beredskapen har höjts i EU-länderna. ASF är en allvarlig djursjukdom som lätt sprider sig och som leder till stora produktionsförluster och handelsrestriktioner.

ASF spred sig till Ryssland från Georgien i slutet av 2007. Hittills har sjukdomen hela tiden spridit sig till nya regioner och hittills har den konstaterats i 13 oblast hos både tamsvin och vildsvin. Dessutom har sjukdomen konstaterats i tre regioner i Vitryssland.

ASF kan sprida sig med infekterade djur och svinkött (djupfryst kött, produkter tillredda vid låg temperatur, matrester), icke rengjorda transportmedel eller vildsvin. EU har skärpt rengöringsbestämmelserna för transportfordon för djur och foder som anländer till EU-området. Även i Finland bör man vara noggrann med biosäkerheten i utrymmena och att arbetstagarna får god information om sjukdomsskydd. Veterinärer som regelbundet besöker svingårdar är i en nyckelposition när det gäller att påminna svingårdsarbetarna om vikten av sjukdomsskydd.

Om djur trots alla försiktighetsåtgärder uppvisar symptom som passar in på svinpest ska man omedelbart kontakta tjänsteveterinären och låta undersöka djuren.

Mer information om sjukdomssituationen i EU och närområdena (på finska)

Symtom på svinpest

Rengöring av tomma djurtransportfordon som återvänder till EU-området (på finska)

Mer om sjukdomen och bekämpning av den

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400