Införseln av hästdjur från Rumänien har begränsats

Equin infektiös anemi är vanlig hos hästar i Rumänien och hästar som smittats slaktas inte omedelbart. Sjukdomssituationen i Rumänien utgör en risk för hästdjurs hälsa i hela EU.

Därför har man begränsat införseln av hästdjur från Rumänien genom skyddsåtgärder som innehåller specialvillkor för handel med och förflyttning av hästdjur samt såväl sperma, ägg (ova) och embryon som vissa blodprodukter som härrör från hästdjur från Rumänien i EU.

Hästdjur som avsänds från Rumänien ska bl.a. undersökas med tanke på equin infektiös anemi innan de skickas iväg. Alla hästdjur som avsänds från Rumänien ska märkas genom implantat av en elektronisk transponder. Bestämmelseorten ska underrättas i förväg via systemet Traces minst 36 timmar innan hästdjuren anländer. Alla hästdjur förutom sådana som skickas direkt till ett slakteri ska under tillsyn av en tjänsteveterinär isoleras på bestämmelseanläggningen i minst 30 dagar och tjänsteveterinären ska ta prover med avseende på equin infektiös anemi. De detaljerade villkoren kan läsas i skyddsbeslutet.

Villkor för handel med hästdjur (Evira)

Beslut om skyddsåtgärder (jord- och skogsbruksministeriet)

Mera information om villkor för införsel av hästdjur från EU-länder (inkl. Norge):
överinspektör Jaana Vuolle, tfn 040 489 3322

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400