Kotiteurastuksen sivutuotteiden hävittämiseen ja pienteurastamojen ja –leikkaamoiden sivutuotteiden keräilyalueisiin muutoksia 1.1.2013 alkaen

Sioista ja märehtijöistä saatavia kotiteurastuksen sivutuotteita ei saa 1.1.2013 alkaen hävittää hautaamalla eläinlajikohtaisilla raatokeräilyalueilla. MMM:n asetuksen 1192/2011 mukaista hautaamiskieltoa oli määrä soveltaa 1.7.2012 alkaen, mutta siirtymäaikaa on jatkettu puolella vuodella. Hautaamiskielto ei tule koskemaan syrjäisiä alueita, missä hautaaminen on sallittua jatkossakin. Myös pienteurastamoista ja pienleikkaamoista peräisin olevien luokan 2 ja 3 sivutuotteiden hävitystä koskevaa siirtymäaikaa on jatkettu vuoden loppuun ja laajennettuja keräilyalueita sovelletaan 1.1.2013 alkaen.

Tuotantoeläimiä saa teurastaa kotitilalla vain tuottajan ja hänen perheensä omaan käyttöön. Kotiteurastuksen sivutuotteilla tarkoitetaan teurastetuista eläimistä saatuja ruhonosia ja elimiä, joita ei käytetä ihmisten tai tilan omien lemmikkien ruoaksi. Evira on julkaissut ohjeen kotiteurastuksen sivutuotteiden hävittämisestä 31.5.2012. Myös tilalla teurastettujen nautojen BSE-seurantaohje on päivitetty 7.6.2012.

Keräilyalueilla kotiteurastuksen sivutuotteet voidaan hävittää toimittamalla ne Honkajoki Oy:n hyväksyttyyn käsittelylaitokseen. Keräilyn hoitaa rekisteröitynyt toimija. Kotiteurastettujen eläinten poistotavaksi on ilmoitettava eläinrekistereissä ”teurastettu tilalla”. Ilmoitus poistosta on tehtävä eläinlajikohtaisesti säädettyjen aikarajojen puitteissa. Teurastetun märehtijän korvamerkit on otettava talteen ja annettava teurassivutuotteiden noudon yhteydessä keräilijälle. Korvamerkin numero merkitään myös noutotositteeseen.

Kotiteurastuksen sivutuotteet voidaan myös kerätä tai toimittaa eri tiloilta yhteiseen varastointipisteeseen, esim. jäähdytettyyn konttiin, josta ne sitten toimitetaan käsittelylaitokseen. Tällainen varastointitila on hyväksytettävä ns. väliasteen laitokseksi, jonka hyväksynnästä ja valvonnasta vastaa läänineläinlääkäri.

Sivutuoteasetuksen mukaisen tilakohtaisen raatojen polttoon tarkoitetun poltto- tai rinnakkaispolttolaitoksen hyväksyntä ei kata kotiteurastuksen sivutuotteiden polttamista, vaan tällaisen aineksen polttoon tarkoitetun polttolaitoksen on oltava ympäristösäädösten mukainen. Toimintaan tarvittavasta lupamenettelystä ja tietoa poltolle asetetuista vaatimuksista saa paikallisilta ympäristönsuojeluviranomaisilta.

Tuottaja vastaa kaikista kotiteurastuksen sivutuotteiden keräilyn ja hävittämisen kustannuksista.

Pienteurastamojen sivutuotteet
Pienteurastamoista ja pienleikkaamoista peräisin olevien sivutuotteiden hävitykseen sovelletaan samoja keräilyalueita kuin kokonaisten raatojen hävitykseen 1.1.2013 alkaen. Keräilyalueella sivutuotteet on kerättävä ja käsiteltävä sivutuotelainsäädännön mukaisesti. Teurastuksesta syntyviä luokan 2 ja 3 sivutuotteita ei saa hävittää hautaamalla eläinlajikohtaisilla raatokeräilyalueilla.

Teurastamoissa syntyvä luokan 1 TSE-riskiaines on edelleen aina kerättävä ja käsiteltävä luokan 1 käsittelylaitoksessa tai hävitettävä jätteenä polttamalla tarkoitukseen hyväksytyssä polttolaitoksessa koko Suomessa.

Porojen ja luonnonvaraisen riistan teurastuksesta ja lihan leikkaamisesta saatavien sivutuotteiden hävittämisen osalta koko Suomi on syrjäistä aluetta, joten teurassivutuotteet saa haudata koko Suomessa.

Lue lisää Eviran internetsivuilta

Kotiteurastuksen sivutuotteiden ja kuolleiden eläinten hävittäminen

Tilalla teurastettujen nautojen BSE-seurantaohje

Lisätietoja kotiteurastuksen sivutuotteiden hävittämisestä:
Ylitarkastaja Saana Orkola, p. 050 574 8356

Lisätietoja pienteurastamoiden ja –leikkaamoiden teurassivutuotteiden hävittämisestä:
Ylitarkastaja Tuula Lundén, p. 040 687 5933


 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400