Ersättning för avlivning av vilda djur

Man har kommit överens separat om ersättning för kostnaderna för avlivandet av vilda djur, eftersom lagen om veterinärmedicin inte gäller vilda djur. Ersättningspraxis har varierat på olika håll i Finland så det finns behov av att förenhetliga ersättningarna.

Kostnaderna för avlivning av vilda djur ersätts av statens medel som en del av tillsynen över djurskyddet till kommunalveterinärer, deras vikarier och sådana jourhavande veterinärer i kommunerna som står i tjänsteförhållande. Däremot betalas inte ersättning för avlivningskostnaderna till privata veterinärer och inte till veterinärer i arbetsavtalsförhållande i kommunerna. Regionförvaltningsverket ersätter kommunerna för kostnaderna för tillsynsuppgifterna.

Grunden för ersättningen är den tid som använts för avlivning av vilda djur som förts till mottagningen, dessutom ersätts de ämnen och förnödenheter som använts för avlivningen. Andra undersöknings- och behandlingskostnader ersätts inte.

Mer information:
överinspektör Tiina-Mari Aro, tfn 050 574 7680

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400