Lagen om medicinsk behandling av djur reviderades – utbildning ordnas även 13.1.2015

Evira ordnar ytterligare en kurs om den nya lagstiftningen om medicinsk behandling av djur för veterinärer 13.1.2015 kl. 9.00–12.00.

Under utbildningen går vi igenom de viktigaste ändringarna i lagstiftningen samt går närmare in på villkoren för överlåtelse av läkemedel i reserv till gårdar som omfattas av hälsovården och villkoren för överlåtelse i reserv.

Kursen hålls i Kalevi i Eviras verksamhetsställe i Vik. Dessutom är det möjligt att delta i kursen genom videokonferens i en del av Eviras verksamhetsställen och regionförvaltningsverken.

Kursprogrammet och närmare uppgifter om kursplatser samt anmälningsdirektiv läggs ut under december på Evira.fi (på finska). Utbildningen är avgiftsfri.

Information om den nya lagstiftningen hittar du här (på finska).

Mer information:
överinspektör Henriette Helin-Soilevaara, tfn 040 489 3352
överinspektör Liisa Kaartinen, tfn 040 554 2238

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400