Svara och påverka: Hur borde rekommendationerna om mikrobläkemedel uppdateras?

De nationella användningsrekommendationerna för mikrobläkemedel mot de viktigaste inflammationssjukdomarna och smittsamma sjukdomarna hos djur uppdateras med fem års mellanrum. Rekommendationerna har senast uppdaterats 2009, så nu är det dags för en ny uppdateringsrunda. Liksom tidigare bereds rekommendationerna i en expertgrupp och sänds för utlåtande till ett stort antal instanser innan de publiceras.

De nuvarande rekommendationerna har följt samma modell ända sedan 1996. För alla viktiga djurarter har getts egna mikrobläkemedelsrekommendationer i tabeller enligt diagnos. Mikrobläkemedlen har indelats i mikrobläkemedel som ska användas i första och i andra hand. I rekommendationerna har inte tagits ställning till doserna eller kurernas längd.

Innan uppdateringsarbetet påbörjas vill Evira höra veterinärernas åsikt om rekommendationerna och hur de kunde utvecklas. Är rekommendationerna just som du vill att de ska vara? Eller anser du att de nuvarande rekommendationerna är onödiga i något avseende? Besvara enkäten och påverka de framtida rekommendationerna.

Svarstiden pågår till 30.8.2013.

Du kommer till enkäten via denna länk:
www.webropolsurveys.com/S/79F10A9966E111F2.par


Användningsrekommendationer för mikrobläkemedel mot de viktigaste inflammationssjukdomarna och smittsamma sjukdomarna hos djur:
www.evira.fi/portal/se/om+evira/publikationer/?a=view&productId=135

Mera information:
Överinspektör Henriette Helin-Soilevaara, enheten för djurens hälsa och välfärd, tfn 040 489 3352, henriette.helin-soilevaara@evira.fi

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400