EU-eläinsuojelutarkastusten tulokset parantuneet

Vuonna 2007 tarkastettiin yhteensä 726 tuotantotilaa, joista 19 %:ssa todettiin eläinten hyvinvointisäädösten laiminlyöntejä. Laiminlyöntejä havaittiin selvästi vähemmän kuin vuonna 2006, jolloin hieman alle 30 % tiloista ei täyttänyt eläinten hyvinvointivaatimuksia. Tarkastustulokset paranivat vasikka-, sika- ja kanatiloilla, mutta turkistarhoilla laiminlyönnit lisääntyivät hieman vuodesta 2006.

Vasikat

Vasikkatiloilla tehtiin 421 tarkastusta, joissa noin 17 %:ssa todettiin eläinsuojelusäädösten vastaista menettelyä. Aiempien vuosien tavoin useimmissa tapauksissa oli kyse liian pienistä ryhmäkarsinoista tai yli kahdeksan viikon ikäisten vasikoiden pitämisestä säännösten vastaisesti yksittäiskarsinoissa. Puutteita havaittiin myös vedensaannissa, sairauksien hoidon kirjanpidossa sekä rakenteiden materiaaleissa ja puhtaudessa. Myös koneellisen ilmastoinnin hälytysjärjestelmä puuttui usealta tilalta, tai sen toimivuutta ei testattu säännöllisesti. Tulokset paranivat kuitenkin selvästi verrattuna vuoteen 2006, jolloin laiminlyöntejä todettiin 28 %:ssa vasikkatiloista.

Siat

Sikatiloja tarkastettiin 92 kappaletta. Myös sikatiloilla tarkastustulokset kohentuivat. Eläinsuojelusäädösten vastainen menettely väheni edellisen vuoden 35 prosentista 23 prosenttiin. Eniten puutteita havaittiin tilavaatimusten täyttymisessä. Joistain sikaloista puuttui edelleen virikkeitä tai koneellisen ilmastoinnin hälytysjärjestelmä. Porsaiden kastrointia yli seitsemän päivän ikäisenä ei enää vuonna 2007 havaittu.

Munivat kanat

Kanaloita, joissa on yli 350 munivaa kanaa, tarkastettiin yhteensä 89 kappaletta, joista noin 17 %:ssa todettiin eläinsuojelusäädösten vastaista menettelyä. Tyypillisenä ongelmana oli kynsien hiomavarusteiden puuttuminen. Vuoteen 2006 verrattuna laiminlyöntien määrä väheni viisi prosenttiyksikköä.

Turkiseläimet

Tarkastetuista 124 turkistilasta 29 %:ssa todettiin eläinsuojelusäädösten vastaista menettelyä, mikä on hieman enemmän kuin toissa vuonna. Turkistilojen suurimmaksi ongelmaksi osoittautuivat edelleen puuttuvat kettujen hyllyt ja purukapulat. Myös eläinten sairauksien hoidon ja kuolleiden eläinten määrästä pidettävässä kirjanpidossa oli puutteita, eivätkä tilat olleet aina pakovarmoja.


Liite 1. EU-eläinsuojelutarkastuksissa valvottujen tilojen ja havaittujen rikkomusten lukumäärä vuosina 2001-2007 (pdf, 19 kt)


Lisätietoja:
Eläinlääkintöylitarkastaja Sanna Varjus, p. 020 77 24225
Eläinlääkintötarkastaja Riikka Lahdenperä, p. 020 77 24220

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400