Ändringar i listan över länder där hundvalpar och kattungar inte behöver vaccineras mot rabies

Nederländerna och Frankrike har tagits bort från listan över länder från vilka hundvalpar och kattungar som är yngre än tre månader och som ännu inte har vaccinerats mot rabies får föras in till Finland. Dessutom har Italien lagts till på listan.

Italien har förklarats som rabiesfritt land i enlighet med OIE-koden och lagts till på listan över godkända länder i Finland.

Vi ber länsveterinärer informera veterinärerna inom det egna området om detta.

Läs mera:
Europeiska komissionen (pdf)

OIE rapport (sida 58)

Mera information: Överinspektör Virva Valle, tfn 040 4893359

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400