Naudan luomisenaiheuttajien tutkimus tankkimaitonäytteistä ja uudet tutkimuspaketit

Evira tutki Q-kuumeen (Coxiella burnetii –bakteerin) ja Neospora caninum -alkueläimen vasta-aineiden esiintymistä suomalaisissa lypsykarjoissa tiloilla, joilla on lisääntynyt määrä luomisia. Kaikkiaan tutkittiin 851 tankkimaitonäytettä. Tutkimusta varten haettiin tuotantoseurantarekisteristä tilat, joilla oli vuonna 2008 yli 5 % alle 260 vrk kantoaikoja, laskettuna siemennyksestä poikimiseen. Näistä tiloista valittiin ne, joiden keskilehmäluku oli yli15.

Kahdella tilalla (0.2 %) todettiin Q-kuumevasta-aineita ja viidellä tilalla (0.6 %) vasta-aineita Neospora caninumia vastaan. Eviraan lähetettyjen sikiöiden tutkimuksissa ei ole todettu Q-kuumeeseen viittaavia muutoksia, sen sijaan tänä vuonna Neospora on todettu kolmelta eri tilalta lähetetyistä sikiönäytteistä. Myös 2009 tankkimaitokartoituksessa todettu uusi BVD-viruserittäjätila oli osunut luomisotantaan.

Brusellaseurantanäytteistä tutkitaan myös BVD:n ja IBR:n varalta
Tammikuusta lähtien brusellaseurantaan lähetetyistä seeruminäytteistä tutkitaan riskiperusteiseen tautiseurantaan liittyen aina myös BVD- ja IBR-vasta-aineet. Brusellaseurantaan liittyvä näytteenotto ja tutkimukset ovat omistajalle maksuttomia ja niistä lähetetään tutkimustodistus.

Tuottajien tulee ilmoittaa luomistapauksista kunnaneläinlääkärille. Kunnaneläinlääkäri ottaa verinäytteet tiloilta, joilla on lisääntynyt määrä luomisia. Alle 5 % luomisfrekvenssiä tiineysvuorokausina 42–260 pidetään normaalina. Näytteet otetaan kaikista luoneista eläimistä niin, että verinäytteitä tulee ottaa vähintään 5 kpl tilaa kohti. Mikäli luoneita on vähemmän kuin viisi, loput näytteet otetaan muista lehmistä.

Tartunnallisten luomisenaiheuttajien poissulkemiseen uusi tutkimuspaketti
Emien verinäytteille on tarjolla uusi tutkimuspaketti (85,52 € + alv, 1.1.2010), joka sisältää maksuttoman brusellaseurannan lisäksi BVD-, IBR-, Q-kuume-, Chlamydophila- ja Neospora-vasta-aineiden tutkimukset. Näytteet lähetetään Eviran Helsingin toimipaikkaan. Paketti sisältää 5-10 verinäytteen tutkimuksen.
Tilan luomisongelman selvittämiseksi on suositeltavaa tutkia myös luotu sikiö jälkeisineen. Sikiöitä tutkitaan Eviran Helsingin, Kuopion ja Seinäjoen toimipaikoissa ja se on maksullista. Luomisen syyn selvittäminen sisältää patologisen tutkimuksen sekä tärkeimmät luomista aiheuttavat bakteerit, ureaplasman, sienet sekä BVD- ja IBR-virukset sekä tarvittaessa Neospora-PCR tutkimuksen.

Lisätietoja:
Erikoistutkija Tiina Autio, Evira,p. 020 77 24 955, 044 7201 492
Tutkija Teresa Skrzypczak, Evira, p. 020 77 24477, 040 489 3386

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400