Brucella canis- koiran bruselloosi

Koiran bruselloosiksi kutsutun taudin aiheuttaja on Brucella -sukuun kuuluva gramnegatiivinen bakteeri B. canis. Suvun kolmen muun lajin, naudan luomistaudin aiheuttajan B. abortus , pienten märehtijöiden B. melitensis ja sikojen B. suis -bakteerien aiheuttamat tartunnat luokitellaan eläintautilainsäädännössämme lakisääteisesti vastustettaviksi vaarallisiksi eläintaudeiksi. Ne aiheuttavat myös vakavan kuumetaudin ihmisille.

» Lue lisää

Vielä huumausaineista: huumausaineista pidettävä kirjanpito ja huumausaineiden hävittäminen

Uudessa huumausainelaissa (373/2008) ja sen nojalla annetussa asetuksessa huumausaineiden valvonnasta (548/2008) säädetään eläinlääkäreiden pitämästä huumausainekirjanpidosta sekä huumausaineiden hävittämisestä yleensä.

» Lue lisää

CEM-näytteet Kuopion Eviraan

Ensi kauden siitosoriiden CEM-näytteet tutkitaan koko maasta keskitetysti Eviran Kuopion toimipaikassa. Eläinlääkäreitä pyydetään lähettämään näytteet Kuopioon pikapostina tai linja-autolla matkahuollon kautta. Linja-autolähetyksistä pyydetään ilmoittamaan Kuopion toimistoon, puh. 020 77 24952, fax 020 77 24970.

» Lue lisää

Siipikarjan parvitietojen kerääminen

Evira on vuosittain raportoinut EU:lle täällä kansallisen salmonellavalvontaohjelman puitteissa otetut näytemäärät ja niiden tulokset. EU:n valvontaviranomaisia kiinnostaa kuitenkin myös siipikarjan parvimäärät Suomessa. Vasta tämä tieto varmistaa, että näytemäärämme on riittävä suhteessa parvien määrään. Parvella tarkoitetaan sisätiloissa pidettäviä lintuja, jotka jakavat saman ilmatilan (vaikka olisivatkin erotettuja toisistaan esim. verkkoaidalla.)

» Lue lisää

Muutoksia nautojen BSE-testaukseen myös pienteurastamoissa ja kotiteurastuksessa – BSE-näytteenoton ikärajat muuttuvat 1.1.2009 lähtien

BSE-taudin varalta naudoista tehtäviä tutkimuksia vähennetään Suomessa ja muissa vanhoissa EY-jäsenmaissa. BSE-näytteenoton ikärajat muuttuvat 1.1.2009 alkaen. Uusista ikärajoista säädetään komission päätöksellä 2008/908/EY, joka muuttaa nk. TSE-asetusta. Pääsääntöisesti ikärajat nousevat 48 kuukauteen.

» Lue lisää

Hevosinfluenssavirus on tyypitetty

Eviraan joulukuun 4. päivänä tuoduista hevosen hengitystienäytteistä todettu influenssa A –virus on määritetty hevosinfluenssa A2 (H3N8) –virukseksi ja se kuuluu amerikkalaiseen tyyppiin.

» Lue lisää

Uusia julkaisuja

Eläintaudit Suomessa 2007 –vuosijulkaisu on ilmestynyt. Julkaisuun on koottu vastustettaviin eläintauteihin liittyviä vuositilastoja sekä muuta ajankohtaista tietoa.


Evira on uudistanut koirien, kissojen ja frettien tuontiesitteen. Esite on tarkoitettu tietopaketiksi kaikille lemmikkien kanssa matkustaville. Esite on saatavissa suomen-, ruotsin-, englannin- ja venäjänkielisenä


Terve ja hyvinvoiva koira ja kissa – sekä Terve ja hyvinvoiva nauta –esitteistä on otettu lisäpainokset.


Tilaa tai lataa esitteitä

Lääkeluettelot Eviran sivuilla

Lääkeluettelot ja niiden muutokset ovat nähtävillä Eviran internetsivulla.
Lääkeluettelot

Valmiuspäivä 2009

Vuoden 2009 valmiuspäivä on 9. helmikuuta. Tarkempi ohjelma valmistuu myöhemmin, mutta merkatkaa päivämäärä kalenteriinne jo nyt.

Hyvää Joulua

Rauhallista joulua ja kaikkea hyvää alkavalle vuodelle 2009 toivottaa koko Eviran henkilökunta. Pääjohtajan joulutervehdys


 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400