Mera små rovdjur från vaccinationsområdet behövs för rabiesundersökningar

Vår och höst sprids betesvaccin avsett för rävar och mårdhundar ut vid östgränsen från Pyttis till Ilomants för att förhindra att rabies når Finland. För att kunna följa med rabiessituationen och hur vaccinationerna lyckats borde vi få in cirka 400 små rovdjur från vaccinationsområdet för undersökning. Ifjol fick vi in 298 djur. Det vore önskvärt att vi skulle få ännu flera små rovdjur från vaccinationsområdet för rabiesundersökningar.

Evira tackar alla som har arbetat för att vi ska få små rovdjur från rabiesvaccinationsområdet för undersökning. Utvidgningen av vaccinationsområdet ökade trycket på att få in flera små rovdjur för undersökning. Antalet ökade också jämfört med året innan och vi fick in nästan 300 små rovdjur för undersökning. För att målet ska nås i år krävs det att vi får in ytterligare cirka hundra djur.

I hjärnprov från små rovdjur undersöks om djuret har rabies. Dessutom analyseras antikroppar som betesvaccinet åstadkommit för att utreda vaccinationstäckningen. Denna antikroppsanalys görs för att utreda vaccintäckningen.
Som prov kan insändas ett djur som är skjutet, fångat på något annat sätt eller har upphittats som dött, bara det inte är alltför förstört. Det är viktigt att djurets hjärna är hel. Djur med normal päls kan flås.

För mera information om insändningen av prov kontakta forskaren Minna Nylund, tfn 040 489 3393, minna.nylund@evira.fi eller enheten i Uleåborg tfn 029 530 4924.

Provtagning

Proven sänds till verksamhetsstället i Uleåborg:
Evira Uleåborg, Matkahuolto Uleåborg

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400