Eviran laboratorioselvitys 2008 on valmistunut

Eviran käynnistämä laboratorioselvitys on valmistunut ja se on julkaistu Eviran internetsivuilla. Selvityksessä tarkastellaan elintarvike-, rehu-, lannoitevalmiste-, talousvesi- ja uimavesianalytiikkaan sekä asumisterveyteen ja kansalliseen salmonellavalvontaohjelmaan liittyvien laboratoriopalvelujen tarvetta ja tarjontaa Suomessa.

» Lue lisää

Eviran ohje teuraseläinten ketjuinformaatiosta on uudistettu

Eviran uudessa ohjeessa: ”Teurastettavia eläimiä koskeva ketjuinformaatio” (16005/1) Evira antaa ohjeita teurastamoissa, poroteurastamoissa ja pienteurastamoissa toimintaa harjoittaville elintarvikealan toimijoille sekä edellä mainittuja laitoksia valvoville viranomaisille elintarvikeketjua koskevia tietoja eli ns. ketjuinformaatiota koskevien vaatimusten soveltamisesta teurastettaessa sikoja, hevosia, nautoja, lampaita, vuohia, poroja sekä tarhattua riistaa.

» Lue lisää

Uudet huumausaineita koskevat säädökset

Uusi huumausainelaki 373/2008 ja sen nojalla annetut valtioneuvoston asetukset 548/2008 huumausaineiden valvonnasta (jäljempänä valvonta-asetus) ja 543/2008 huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista (jäljempänä huumausaineluetteloasetus) tulivat voimaan syyskuun alusta 2008. Säädösten uusi asia on, että huumausainekirjanpidon säilytysaika lyhentyy 10 vuodesta kuuteen vuoteen. Säilytysaikaa sovelletaan myös ennen uuden lain voimaantuloa tehtyyn kirjanpitoon.

» Lue lisää

Täydentävien ehtojen tarkastus lokakuussa

Komission täydentävien ehtojen tarkastus Suomeen on 27.- 31.10.2008. Tarkastajat vierailevat Maaseutuvirastossa, jonka vastuulle kuuluvat täydentäviin ehtoihin liittyvät viljelijätukien vähennykset. Tarkastuksen aikana arvioidaan eri viranomaisten suorittamaa täydentäviä ehtoja koskevaa valvontaa.

» Lue lisää

BSE-tutkimuksia vähennetään Suomessa 1.1.2009 lähtien

BSE-taudin (naudan tarttuva sienimäinen aivorappeuma) varalta naudoista tehtäviä tutkimuksia vähennetään Suomessa ja muissa vanhoissa EY-jäsenmaissa 1.1.2009 alkaen. Vähentäminen johtuu Euroopan unionin komission tekemästä päätöksestä nostaa tutkimusikärajaa naudoilla nykyisestä 24–30 kuukaudesta 48 kuukauteen. Suomessa tutkittavien näytteiden määrä vähenee 120 000 näytteestä noin 75 000 näytteeseen. Kustannuksissa tämä tarkoittaa satojen tuhansien eurojen säästöä.

» Lue lisää

EU:n eläinlääkintäviikkoa vietetään 10.-16.11.2008

Euroopan unionin jäsenmaat muistuttavat 10.–16.11.2008 matkustajille näiden mukanaan tuomien tuliaisten riskeistä. Kampanjalla kiinnitetään EU:n ulkopuolelta tulevien matkailijoiden huomio laittomasti tuotujen elintarvikkeiden riskeihin.

» Lue lisää

Vastausten faksaaminen maksaa

Evira alkaa periä maksua tutkimustodistusten kopioista ja telekopioista 1.11.2008 alkaen. Maksullisiin tutkimustodistuksiin (esim. raivotautivasta-ainetutkimus) kuuluu veloituksetta yksi postitettu ”tiedoksi” –kappale.

» Lue lisää

Ajankohtaisia tapahtumia

29.-31.10. Eläinlääkäripäivät
6.11. Kymmenen vuotta vasikoiden hyvinvointitutkimusta Suomessa
10.-16.11. EU:n eläinlääkintäviikko
1.12. Eläinsuojeluvalvojakurssi

Lääkeluettelot Eviran sivuilla

Lääkeluettelot ja niiden muutokset ovat nähtävillä Eviran internetsivulla.
Lääkeluettelot


 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400