Afrikansk svinpest har redan konstaterats på flera svingårdar i Estland

De första fallen av afrikansk svinpest hos tamsvin i Estland konstaterades i slutet av juli. Under de första veckorna i augusti har anmälningar om nya sjukdomsfall på svingårdar kommit nästan dagligen och fram till den 20 augusti hade afrikansk svinpest konstaterats på 13 svingårdar.

» Läs mera

Håll huvudet kallt när det gäller mykoplasma hos hobbyfjäderfä

Ägare till hobbyfjäderfän har ivrigt sökt efter information om mykoplasma hos hobbyfjäderfä och behandling av den i utländska källor. Behandlingspraxis lämpar sig inte som sådan i Finland.

» Läs mera

Första fyndet av brucellabakterier hos vildsvin i Finland

I Finland har man för första gången isolerat brucellabakterier hos ett vildsvin. Vildsvinet var skjutet i Villmanstrandtrakten.

» Läs mera

Ovanligt mycket zoonotisk harpest i Uleåborgstrakten

I Evira har man under sommaren undersökt ovanligt många djur som avlidit i harpest och som alla härstammat från Uleåborg med närområden.

» Läs mera

Prokainpenicillin används enligt bestämmelserna om underskridande av de obligatoriska lagren

Försäljningslagren av prokainpenicillin som injiceras krympte något snabbare än beräknat under sommaren. Ursprungligen förutspåddes att de skulle räcka till början av september men de obligatoriska lagren började användas redan i juli.

» Läs mera

Är din användning av zinkoxid under kontroll?

Användning av zinkoxid för att förebygga avvänjningsdiarré hos smågrisar tycks vara förenad inte bara med miljörisker utan också med risk för ökad förekomst av MRSA.

» Läs mera

Peroralt ketoprofen för nötkreatur kräver kaskadkarenstid hos svin

På marknaden i Finland finns det perorala ketoprofenpreparat, som är avsedda endast för nötkreatur. Svin är inte ett litet nötkreatur och inte ens en idisslare, så veterinären måste förelägga karenstider enligt kaskadbestämmelserna när ett preparat som är avsett endast för nötkreatur används för svin.

» Läs mera

Bekämpningsåtgärderna mot BSE lättas upp ‒ TSE-riskmaterialet hos nötkreatur ändrades 5.8.2015

Bekämpningsåtgärderna mot BSE i Europa har lättats upp på grund av vetenskapliga bevis och i synnerhet Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSAs yttranden. De senaste lagstiftningsändringarna hänför sig till definitionen av TSE-riskmaterial hos nötkreatur.

» Läs mera

Ett par påpekanden om medicineringsbestämmelserna

De bestämmelser om medicinsk behandling som trädde i kraft i december 2014 kräver fortfarande inkörning. Detta kan vi sluta oss till av de förfrågningar som kommer till Evira. Här kommer några saker som det fortfarande verkar råda osäkerhet om.

» Läs mera

Beställning av intyg över Scrapie-undersökning

De djurhållare som har anslutit sig till frivillig scrapie-hälsoövervakning av får och getter kan i fortsättningen beställa ett sammandrag av de scrapie-undersökningar som deras djur genomgått under året.

» Läs mera

Veterinärens användning av stämpel i EU-pass för sällskapsdjur

I det nya EU-passet för sällskapsdjur antecknas uppgifter som ska styrkas med veterinärens underskrift och kontaktuppgifter.

» Läs mera

Rekommendationerna om mikrobläkemedel kan kommenteras till den 15 september

Vi vill påminna alla om att ni fortfarande har ungefär en månad på er att kommentera användningsrekommendationerna för mikrobläkemedel.

» Läs mera


 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400