Uusi Elite nimettiin Elviksi

Eläinlääkintähallinnon nykyinen tietojärjestelmä Elite korvataan asteittain vuosien 2014 - 2016 aikana kokonaan uudella tietojärjestelmällä. Uuden tietojärjestelmän nimeämiseksi järjestettiin kaikille avoin nimikilpailu, jonka voittajaksi valikoitui nimiehdotus ELVI.

Tietojärjestelmän kehittämisprojektin yhteydessä tehdään järjestelmän kokonaistarkastelu, jossa toteutetaan myös toimintaa ja käytettävyyttä koskevia muutoksia.

Uuden Elvi-tietojärjestelmän käyttäjäkunta tulee olemaan nykyistä laajempi. Uutta sovellusta voivat työssään hyödyntää aluehallintovirastojen lisäksi mm. kunnaneläinlääkärit, jolloin kuntien ja aluehallintovirastojen välisen manuaalisen tiedonsiirron tarve vähenee oleellisesti. Tavoitteena on, että kunnaneläinlääkäreiden ja valvontaeläinlääkäreiden lisäksi myös esim. tarkastuseläinlääkärit käyttävät tulevaisuudessa Elviä jokapäiväisenä työkaluna.


Yliopistolla tutkijana toimiva ja myös kunnaneläinlääkärien sijaisuuksia tekevä eläinlääkäri Pikka Jokelainen Vantaalta voitti Elvi-nimiehdotuksellaan Google Nexus 7 -tabletin, jonka pääjohtaja Matti Aho ja EHYTin yksikönjohtajana toimiva Jaana Mikkola hänelle luovuttivat.

Lisätietoja Elitestä ja Elvistä:
Sanna Varjus/EHYT, p. 040 489 3355 ja Eeva-Maria Liikanen/TIHY, p. 040 825 0897

Kuva:
Mirja Kallio


 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400