IPN-virus i genogrupp 2 har åter påträffats i inlandet

IPN-virus i genogrupp 2 som orsakar infektiös pankreasnekros har på samma sätt som i fjol påträffats i fiskodlingsanläggningar i insjöområdet.

År 2012 påträffades IPN-virus i genogrupp 2 i sex olika anläggningar i Kemi älvs, Kymmene älvs och Vuoksens vattendrag. I år har viruset tills vidare påträffats i tre insjöanläggningar. Bägge åren har IPN-viruset isolerats när vattentemperaturen varit exceptionellt hög, över 14˚C. De årliga uppföljningsundersökningarna av virussjukdomar hos fiskar görs vid temperaturer under 14˚C.

IPN-virusen hör till birnavirusen och de kan indelas i sju genogrupper (1-7). Största delen av de IPN-virusstammar som isolerats hos laxfiskar i Europa hör till genogrupperna 2 och 5, varav virusen i genogrupp 2 orsakar lindrigare sjukdomssymtom än virusen i genogrupp 5. Det finska inlandet är fritt från IPN-virussmitta tillhörande genogrupp 5 och IPN-virussmitta i genogrupp 5 i insjöområdet är således en djursjukdom som berörs av ytterligare garantier och som ska bekämpas och omedelbart anmälas. I havsområdet hittas IPN-virussmitta i genogrupp 2 och 5 i några anläggningar varje år.

Läs mer:
Evira.fi > Djur > Djurhälsa och sjukdomar > Djursjukdomar > Sjukdomar hos fiskar och kräftor

Evira.fi > Djur > Djurhålsa och sjukdomar > Djursjukdomar > Fiskar och kräftor > Infektiös pankreasnekros IPN

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400