Mikrobilääkkeen valinta naudan tarttuvien sorkkatulehdusten hoidossa

Evira on viime vuonna julkaissut maa- ja metsätalousministeriön pysyvän mikrobilääketyöryhmän mikrobilääkkeiden käyttösuositukset eläinten tärkeimpiin tulehdus- ja tartuntatauteihin. Mikrobilääkehoidoissa tulisi ensisijaisesti käyttää kapeakirjoisia mikrobilääkkeitä, näin myös interdigitaalisen nekrobasilloosin hoidossa.

» Lue lisää

Resistenssin esiintyminen tietyille ihmisten lääkinnässä kriittisen tärkeille antibiooteille huolestuttava

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA on julkaissut bakteerien antibioottiresistenssin seurantaa vuosina 2004-2008 käsittelevät raportit. Raporteissa kerrotaan eläimistä ja elintarvikkeista eristettyjen salmonellojen, kampylobakteerien ja indikaattoribakteerien antibioottiresistenssitilanteesta Euroopan maissa.

» Lue lisää

Haaskaruokintapaikat rekisteriin

Toukokuun alusta 2010 voimaan tullut laki eläintunnistusjärjestelmästä muuttaa käytäntöjä luonnonvaraisten eläinten ruokinnassa haaskaruokintapaikan rekisteröinnin ja sivutuotteiden käytön aloittamisen osalta. Laki edellyttää, että toimijan antaman haaskanpidon aloitusilmoituksen tiedot viedään suoraan uuteen perustettavaan haaskarekisteriin.

» Lue lisää

Hevosen arteriittivirus todettu abortoidusta varsasta - tamman luomisen syy kannattaa tutkia

Kuluneen kevään aikana Pohjanmaalla sijaitsevassa tallissa kolme tammaa varsoi ennenaikaisesti ja näistä kaksi toimitettiin Eviraan Seinäjoen tutkimusyksikköön tutkittavaksi luomisen syyn selvittämiseksi. Toinen varsoista syntyi heikkokuntoisena kolme viikkoa ennen arvioitua aikaa eläen vuorokauden ja toinen varsa syntyi yhdeksännellä tiineyskuukaudella kuolleena. Molemmilla todettiin hevosen arteriittivirus.

» Lue lisää

Ivermektiiniä sisältävien injektiovalmisteiden naudan teurastuksen varoaika on pidentynyt 49 vrk:een

Muutos astui voimaan 30.7.2010.

» Lue lisää

Eläinsuojeluvaatimuksia koskevia MMM:n asetuksia ja päätöksiä on korvattu valtioneuvoston asetuksilla

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlajikohtaisia eläinsuojeluvaatimuksia koskevia asetuksia ja päätöksiä sekä eläinsuojeluasetuksen (396/1996) 18-21 § on korvattu eri eläinlajien suojelusta säädetyillä valtioneuvoston asetuksilla. Muutoksen yhteydessä eri eläinlajien suojelussa sovellettavien vaatimusten sisältöä ei ole muutettu.

» Lue lisää

Tapahtumia

Pohjoismainen sinikielitauti -symposium Oslossa 27.-28.10.2010
Ohjelma ja ilmoittautumiset (pdf)

Lääkeluettelot Eviran sivuilla

Lääkeluettelot ja niiden muutokset ovat nähtävillä Eviran internetsivulla.
Lääkeluettelot


 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400