Broschyren ”Förvaringsutrymmen för kalvar - rekommendationer 2011” har kommit ut

I broschyren har sammanställts rekommendationer och lagstadgade krav som gäller kalvboxar.

Broschyren har tagits fram i samarbete med företrädare för mejerier, slakterier, producent- och rådgivningsorganisationer, ETT, Centralen för djurens välfärd, JSM samt Finlands veterinärförbund i samband med Eviras åtgärdsprogram kalvars välbefinnande.

Den laminerade broschyren har delats ut till alla nötkreatursgårdar i september tillsammans med utdraget ur nötkreatursregistret.

Skriv ut brochyren (Evira)

Mer information om Eviras åtgärdsprogram djurens välbefinnande (Evira)

Mer information:
Överinspektör Helena Hepola, tfn 040 489 3353

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400