Elakartad katarralfeber hos nötkreatur

I Evira konstaterades i februari elakartad katarralfeber hos nötkreatur i två olika besättningar på olika håll i landet.

» Läs mera

Delning av en läkemedelsförpackning i apoteket

Säljförpackningen till ett läkemedel ska vid behov delas i apoteket. Apoteket får inte leverera en betydligt större mängd läkemedel utan att underhandla om saken med den som ordinerat läkemedlet. Egentlig narkotika och PKV-läkemedelspreparat får apoteket inte leverera i en större mängd än den som angetts på receptet.

» Läs mera

Resistens hos kampylobakterier isolerade från broilerkycklingar allt vanligare i Finland år 2014

I Finland är förekomsten av resistens hos kampylobakterier fortsättningsvis blygsam i jämförelse med den europeiska medelnivån, även om fluorokinolon- och tetracyklinresistensen hos stammar isolerade från inhemska slaktkycklingar tydligt ökade år 2014 i jämförelse med året 2013.

» Läs mera

Om AE-vaccinerna för fjäderfä

Störningarna i tillgången på AE-vacciner för fjäderfä fortsätter.

» Läs mera

Guiden om medicinsk behandling av hästar har förnyats

Guiden om medicinsk behandling av hästar som publicerades i början av mars inbegriper den lagstiftning om läkemedelsbehandling, som ändrades i slutet av år 2014.

» Läs mera

Påminn fårhuset om läkemedelsbokföringen

I fårhus med får som hålls som produktionsdjur ska föras bok över behandlingarna med läkemedel. Det är bäst att säkerställa att fårskötaren är medveten om detta krav i lagstiftningen. Utebliven bokföring kan leda till stödpåföljder i tillsynen över tvärvillkoren.

» Läs mera

Aktuellt om djurens hälsa och medicinering - anmäla nu!

Skolningsdagen om aktuella frågor i fråga om djurens hälsa och medicinering arrangeras den 19 maj.

» Läs mera

Ändringar i salmonellaprovtagningen av fjäderfä

I salmonellaprovtagningen av fjäderfä kom ändringar för småskalig verksamhets del från och med 1.4.2016. Det har blivit möjligt att leverera kött till detaljförsäljning från fjäderfä som slaktats hemma på gården och denna verksamhet har beaktats i salmonellakontrollen av broilrar och kalkoner.

» Läs mera

Agera då du misstänker olaglig införsel – du skyddar finländarna mot rabies och ekinokockos

» Läs mera

Finland kommer att få status som försumbar risk för klassisk scrapie

EU-kommissionen har framfört att risken för förekomst av klassisk scrapie i Finland kan anses vara försumbar. En ändring av TSE-förordningen träder i kraft nästa sommar.

» Läs mera

Läkemedelsförteckningar

Läkemedelsförteckningarna och förändringarna i dem finns till påseende på Eviras webbplats.


 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400