Remissblanketter för undersökningar uppdateras

Telefonnumret till Eviras växel ändrades på våren. På grund av detta uppdaterar vi också kontaktuppgifterna på remissblanketterna.

En granskning har visat att de flesta av de prover som kommer till Eviras laboratorier kommer med remissblanketter som inte längre är i bruk. Nu är det dags att bli av med de gamla blankettversionerna och ta de uppdaterade remissblanketterna i bruk. Blanketter med nya kontaktuppgifter finns redan på Eviras webbplats på finska:

Eläintautitutkimuksen lähetteet

Uppdatering av svenskspråkiga blanketter blir färdig i augusti och tills det önskar vi att ni tar i beaktandet att kontaktuppgifter på blanketter inte stämmer.

Enligt behov korrigeras också andra fält utöver Eviras kontaktuppgifter i remissblanketterna. Endast en väl ifylld remissblankett garanterar att provet undersöks på rätt sätt och att rätt uppgifter antecknas med tanke på svaret. När det gäller produktionsdjur ska lägenhetssignum och identifikationsuppgifter fyllas i noggrant. Evira utför många undersökningar för att säkerställa att vårt land är fritt från sjukdomar. Det är speciellt viktigt att symtomen beskrivs noggrant för att vi ska kunna reda ut vad som orsakat sjukdomen.

En korrekt ifylld remissblankett garanterar snabbare service för kunden. Svaret skickas till rätt adress då kontaktuppgifterna är tydligt ifyllda och uppgifterna är korrekta.

Och ännu som en påminnelse, växelns nummer är 029 530 0400.

Med samarbetshälsningar Forsknings- och laboratorieavdelningen, Evira

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400