Vastaa ja vaikuta: Miten mikrobilääkesuosituksia pitäisi kehittää?

Mikrobilääkkeiden kansalliset käyttösuositukset eläinten tärkeimpiin tulehdus- ja tartuntatauteihin päivitetään viiden vuoden välein. Suositukset on viimeksi päivitetty vuonna 2009, joten nyt on aika aloittaa uusi päivityskierros. Kuten aikaisemminkin suositukset valmistellaan asiantuntijaryhmässä ja ne käyvät laajalla lausuntokierroksella ennen julkaisua.

» Lue lisää

Kaupallisten eläinkuljetusten eläinsuojelutarkastukset vuonna 2012

Vuonna 2012 tarkastettiin lähes 360 kaupallista eläinkuljetusta, joista noin 17 prosentissa havaittiin epäkohtia. Vaikka epäkohtien osuus pysyi lähes samana edellisvuoteen verrattuna, eläinten erottelussa todettiin parannusta. Huomattava osa havaituista epäkohdista johtui aiempien vuosien tapaan puutteista lainsäädännön edellyttämissä asiakirjoissa.

» Lue lisää

Uusi eläintautilaki voimaan 1.1.2014

Eduskunta hyväksyi uuden eläintautilain 23.4.2013. Lakiin tehtiin eduskunnassa vain vähäisiä muutoksia hallituksen esitykseen verrattuna. Laki esitetään tulevaksi voimaan 1.1.2014.

» Lue lisää

Schmallenberg-virus syynä epämuodostumiin

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran vuoden pituiseen Schmallenberg-virustutkimuksiin saatiin ennätysmäärä näytteitä. Patologisiin tutkimuksiin lähetettiin 763 näytettä, joista 68 prosenttia nauta-, 30 prosenttia lammas- ja 2 prosenttia vuohitiloilta. Alustavien tutkimustulosten mukaan Schmallenberg-virus oli ainoa ennenaikaisiin poikimisiin ja epämuodostumiin liitetty virus. Se todettiin noin 30 tilalla.

» Lue lisää

Eläinten salakuljetus yhä röyhkeämpää

Laittomasti tuodut eläimet voivat kantaa vakavia eläintauteja, jotka voivat vaarantaa sekä eläinten että ihmisten terveyden. Siipikarjaa ja muita eläimiä arvioidaan salakuljetettavan jatkuvasti. Jos eläimen alkuperä on epäselvä, eläimen ostaja voi tietämättään tukea laitonta toimintaa.

» Lue lisää

Evira varoittaa internetissä myytävistä broilerin untuvikoista

Ainakin yksi suomalaismies on myynyt Virosta laittomasti tuotuja broilerin untuvikkoja ympäri Suomea. Untuvikkoja on kaupiteltu internetin keskustelupalstalla yksityishenkilöille. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira kehottaa untuvikkoja ostaneita ottamaan heti yhteyttä kunnaneläinlääkäriin tautiriskien vuoksi.

» Lue lisää

Virosta saa tuoda alle kolmen kuukauden ikäisiä rokottamattomia pentuja

Viro lisättiin Suomessa hyväksyttyihin maihin, joista saa tuoda alle kolmen kuukauden ikäisiä raivotautia vastaan rokottamattomia koiran- ja kissanpentuja.

» Lue lisää

Suomessa lammas- ja vuohituotanto on pienimuotoista ja tautitilanne hyvä

Suomen lammas- ja vuohituotanto on pienimuotoista ja siksi se jo itsessään vähentää tarttuvien eläintautien leviämismahdollisuuksia. Tautien maahantuloriskiä alentaa elävien eläinten ja sukusolujen tuontimäärien vähäisyys.

» Lue lisää

Kansainvälisen rabiespäivän 27.9.2013 seminaari Elintarviketurvallisuusvirasto Evirassa

Seminaari on Helsingin Viikissä, Evira-talossa, Mustialankatu 3, luentosali C111 Kalevi, pe 27.9.2013, klo 9.00-11.00.

» Lue lisää

Lääkeluettelot

Lääkeluettelot ja niiden muutokset ovat nähtävillä Eviran internetsivulla.


 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400