Temadagen Aktuellt om smittsamma sjukdomar 22.5. och Läkemedelsdagen 23.5

Evira erbjuder utbildning om smittsamma sjukdomar och medicinsk behandling av djur på traditionellt sätt i maj.

Man anmäler sig till temadagen Aktuellt om smittsamma djursjukdomar 22.5 och Läkemedelsdagen 23.5 via Eviras utbildningsservice

Kursdagarnas program och närmare uppgifter om utbildningsplatser samt anvisningar om hur man anmäler sig finns på Eviras webbplats

Utbildningen är avgiftsfri. Kursdagarna ordnas i Eviras lokaler i Helsingfors, men nu kan man delta i evenemangen också via videokonferensförbindelse på Eviras verksamhetsställen i Joensuu, Villmanstrand, Åbo, Kuopio, Seinäjoki och Uleåborg. Antalet deltagare på de olika verksamhetsställena är begränsat.

Välkommen!

Mer information:

Temadagen Aktuellt om smittsamma sjukdomar
Överinspektör Miia Kauremaa, tfn 0400 318 510

Läkemedelsdagen
Överinspektör Henriette Helin-Soilevaara, tfn 040 489 3352

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400