Evira utvecklar sin referenslaboratorieverksamhet

Referenslaboratorieverksamheten hör till Eviras huvudsakliga uppgifter. Målet med verksamheten är att laboratoriernas forskningsresultat ska vara tillförlitliga och jämförbara både nationellt och internationellt.

Evira är ett nationellt referenslaboratorium inom alla sina forskningsområden: analytik av mikrobiologisk och kemisk livsmedels- och fodersäkerhet, diagnostik av djursjukdomar och växtanalytik.

Evira förbättrar sin referenslaboratorieverksamhet
Ett planmässigt utvecklingsarbete startades 2010. En central utgångspunkt för utvecklingsarbetet är att beakta behoven hos kunderna dvs. laboratorier godkända av Evira.

År 2010 började Evira redigera ett elektroniskt nyhetsbrev för referenslaboratorieverksamheten. Målet är att ge ut nyhetsbrevet fyra gånger om året. Brevet skickas till laboratorier godkända av Evira
Evira > Presentation > Verksamhet > Laboratorieverksamhet > Laboratorier godkända av Evira

och det kan läsas på svenska under
Evira > Presentation> Verksamhet > Laboratorioeverksamhet > Referenslaboratorieverksamhet > Aktuellt

I förteckningen över rekommendabla metoder kommer även andra metoder för livsmedels-, foder- och gödselforskning att inkluderas än de som bestäms i lagstiftningen. Företeckningen kan läsas på finska under
Evira > Esittely > Toiminta > Laboratoriotoiminta > Vertailulaboratoriotoiminta >
Ohjeita laboratorioille

Evira förbättrar sin service till laboratorierna
Servicen förbättras genom att förenhetliga godkännandeförfarandena för laboratorier som verkar inom olika forskningsområden (livsmedel, växthälsa, gödsel och foder).

På hösten ordnas de traditionella laboratoriedagarna, där en kundenkät för att förbättra tjänsterna genomförs.

Evira önskar att laboratorierna framför sina önskemål om att förbättra verksamheten direkt till Eviras kontaktpersoner
Evira > Esittely > Toiminta > Laboratoriotoiminta > Vertailulaboratoriotoiminta > Yhteystiedot
eller per e-post till laboratoriot@evira.fi.

Ett mål på lång sikt är att grunda ett interaktivt forum (extranet), där Eviras referenslaboratoriekunder får och kan förmedla information som utvecklar verksamheten. Information till laboratorierna samt en presentation om referenslaboratorieverksamheten hittar du under
Evira > Presentation > Verksamhet > Laboratorieverksamhet > Referenslaboratorieverksamhet

Mera information:
Professor, avdelningsdirektör Tuula Honkanen-Buzalski, tfn 050 382 7996
Professor, enhetsdirektör Sinikka Pelkonen, tfn 0400 287 061

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400