Aktuellt om djurens hälsa och medicinering

Boka 19 maj i din kalender redan nu. Programmet och anvisningar om hur man anmäler sig i april månads Saparo.

Eviras skolningsdag Aktuellt om djurens hälsa och medicinering arrangeras i år den 19 maj. Förmiddagen är reserverad för aktuella djursjukdomsfrågor och eftermiddagen för behandling av djur med läkemedel, då också de nya uppdaterade antibiotikarekommendationerna offentliggörs.

Skolningen arrangeras i möteslokalen Kalevi i Eviras verksamhetsställe i Vik. På en del av Eviras verksamhetsställen, som tillkännages senare, är det också möjligt att delta i skolningen via videförbindelse. Programmet och anvisningar om hur man anmäler sig publiceras i april månads Saparo.

Skolningen är avsedd för alla veterinärer och den är avgiftsfri.

Mer information:
överinspektör Tiia Tuupanen, tfn 040,489 3348
överinspektör Liisa Kaartinen, tfn 040 554 2238

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400