Pia Mäkelä Eviran tutkimus- ja laboratorio-osaston johtoon

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tutkimus- ja laboratorio-osaston osastonjohtajaksi on 16.1.2014 alkaen nimitetty eläinlääketieteen tohtori Pia Mäkelä.

Pia Mäkelä siirtyy Eviraan Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) biologisen seurannan yksikön johtajan paikalta.

Aiemmin Mäkelä on työskennellyt muun muassa kansallisena asiantuntijana Euroopan komission terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosastolla (SANCO) elintarvikehygienialainsäädäntöön liittyvissä tehtävissä sekä eläinlääkintöylitarkastajana maa- ja metsätalousministeriössä.

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400