Täydentävien ehtojen viljelijäopas 2010 on valmistunut

Täydentävien ehtojen opas ”Eläinten merkintä ja rekisteröinti, kasvinsuojeluaineet, rehut, elintarvikkeet, eläintaudeista ilmoittaminen ja eläinten hyvinvointi” on päivitetty. Opas on tarkoitettu kaikille niille viljelijöille, jotka saavat maataloustukia.

Täydentävät ehdot ovat joukko vaatimuksia, joiden noudattaminen on useimpien viljelijätukien ehtona. Ne koostuvat viljelyyn liittyvistä hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista sekä lakisääteisistä hoitovaatimuksista. Ehtojen noudattamatta jättäminen voi johtaa viljelijän saamien tukien menetyksiin.

Oppaassa kerrotaan myös täydentävien ehtojen valvonnasta.

Opas on ladattavissa Eviran internetsivulta:
Täydentävät ehdot, Eläinten merkintä ja rekisteröinti, kasvinsuojeluaineet, rehut, elintarvikkeet, eläintaudeista ilmoittaminen ja eläinten hyvinvointi

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Ulla Ollila, p. 020 77 24221, 040 182 1998

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400