En ny skadegörare på bin inom EU

I Italien, i regionen Kalabrien, har man hittat en för Europa ny skadegörare på bin. Det är fråga om lilla kupskalbaggen (Aethina tumida), en insekt som hör hemma i Afrika söder om Sahara, och som lägger ägg i bikupor. Hittills har man hittat skalbaggar i 16 biodlingar. I den finska lagstiftningen hör lilla kupskalbaggen till de djursjukdomar som enligt lag ska bekämpas och övervakas.

De larver som kläcks ur äggen äter honung, binas larver samt pollen och när de förekommer i stort antal får de bikupornas vaxkakor att falla sönder varvid kupan förstörs. Larverna från bikuporna gräver ner sig i marken där de utvecklas till puppor, som blir till skalbaggar som söker sig till bikupor för att föröka sig.

Bin från Italien förs varje år in till Finland. År 2014 har man hittills fört in 16 partier, varav 10 från södra Italien, dock inte från regionen Kalabrien. Enligt de uppgifter som de italienska myndigheterna förfogar över har inga bin förts från Kalabrien till andra medlemsländer under den senaste tiden. Den veterinär som undertecknar det hälsointyg som krävs för handel med bin på den inre marknaden intygar att bina kommer från ett område där lilla kupskalbaggen inte misstänks förekomma och inte har konstaterats inom en radie på minst 100 kilometer.

Skalbaggen kan sprida sig inte bara med bin, bivax och tillbehör som använts vid biskötseln, utan också med till exempel frukt eller sprida sig även långa vägar med vinden. I Italien gjordes det första fyndet nära hamnen. De italienska myndigheterna har inrättat restriktionszoner runt de positiva biodlingarna, och de odlingar som finns inom dem granskas. I Finland väntar vi på mera information. Inga åtgärder har vidtagits i våra biodlingar.

Läs mera (på engelska)

Mera information:
forskare Sirpa Heinikainen, tfn 044 720 1780 (sjukdomar hos bin)
överinspektör Hanna Kuukka-Anttila, tfn 040 351 3318 (bekämpning av sjukdomar hos bin)

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400