Lihantarkastuksen järjestäminen Eviran toimintana 1.9 lähtien

Pienteurastamoiden ja riistan käsittelylaitosten lihantarkastuksen järjestämiseksi syyskuusta 2011 lähtien on käytetty neljää vaihtoehtoa.

1.Eviran päätoiminen tarkastuseläinlääkäri
Noin kolmasosa 56 uudesta lihantarkastuskohteesta hoituu Eviran päätoimisen tarkastuseläinlääkärin toimesta. Osa pienteurastamoiden lihantarkastuksesta on järjestetty muuttamalla isojen teurastamoiden nykyisten osa-aikaisten tarkastuseläinlääkärien virkoja kokoaikaisiksi. Lisäksi Orimattilan, Kokkolan ja Outokummun alueelle on perustettu uudet tarkastuseläinlääkärien virat.

2.Palkkioperusteinen Eviran tarkastuseläinlääkäri
Evira on nimittänyt sivutoimisia tarkastuseläinlääkäreitä noin 37 pienteurastamoon tai riistankäsittelylaitokseen. Tällä hetkellä nimitettyjä eläinlääkäreitä on yhteensä 58. Tarkastuseläinlääkäreille on pyritty nimittämään valmiiksi sijaisia, jotta sijaisjärjestelyt olisivat mahdollisimman joustavia. Palkatut eläinlääkärit ovat kunnaneläinlääkäreitä, valtion palveluksessa olevia eläinlääkäreitä sekä yksityisiä eläinlääkäreitä. Evira maksaa tarkastuseläinlääkärille palkkion ja matkakustannukset Eviran päätöksen 4480/0919/2011 mukaisesti.

3.Yhdistetty raja- ja tarkastuseläinlääkäri
Tässä tapauksessa eläinlääkäri hoitaa Vaalimaan raja-aseman raja-eläinlääkärin tehtävien lisäksi yhden pienteurastamon lihantarkastustehtävät.

4. Kuntasopimus
Evira on tehnyt kuntasopimuksen 7 kunnallisen sopimuspuolen kanssa. Kuntasopimuksilla järjestyy 11 pienteurastamon ja riistankäsittelylaitoksen lihantarkastus. Kunta vastaa silloin pienteurastamon/pienteurastamoiden lihantarkastuksen ja siihen liittyvän valvonnan järjestämisestä alueellaan ja laskuttaa siitä Eviraa. Muu laitosvalvonta jää tässä vaihtoehdossa Eviran tehtäväksi.

Evira on selvittänyt näiden vaihtoehtojen sopivuutta kunkin pienteurastamon ja riistankäsittelylaitoksen osalta. Useimpien näiden kohdalla vain vaihtoehdot 2 ja 4 ovat olleet mahdollisia, jotta tarkastuseläinlääkärin matkat eivät olisi tulleet liian pitkiksi. Näissä tapauksissa on päädytty kunnan ja kunnaneläinlääkärin kanssa sovitun mukaisesti joko palkkioperusteisen tarkastuseläinlääkärin palkkaamiseen tai kuntasopimukseen.

Tehtävät Eviran valvontaosastolla
Eviran valvontaosastolla hygieniayksikkö vastaa lihantarkastuksen johtamisesta ja ohjauksesta sekä mm. lihantarkastusta koskevien ohjeiden laatimisesta. Lihantarkastusyksikkö vastaa teurastamoissa toimivan lihantarkastushenkilöstön ohjauksesta ja 1.9.2011 alkaen teurastamoiden ja niiden yhteydessä olevien elintarvikehuoneistojen hyväksymiseen kuuluvista asioista.

Lisätietoja:
Johtaja Susanna Pesonen, p. 040 169 0266
Yksikönjohtaja Eeva-Riitta Wirta, p. 040 353 2447

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400