EFSA har publicerat ett utlåtande om PED

Porcine epidemic diarrhoea (PED) är en tarmsjukdom hos svin. Den har aldrig påträffats i Finland. Enligt den veterinärmedicinska lagstiftningen är PED en anmälningspliktig djursjukdom (anmälan senast följande vardag). PED väcker för närvarande intresse ute i världen.

Allmänt

År 2013 konstaterades för första gången sjukdomsutbrott orsakade av PED i USA, där PED spred sig snabbt till flera delstater samt till grannländerna. År 2014 har PED-fall konstaterats i Tyskland och Italien, där virusets nukleotidsekvens är mycket lik det virus som konstaterats i USA. I Europa konstaterades PED-utbrott första gången på 1970-talet. I EU har sjukdomen inte betraktats som särskilt betydande de senaste årtiondena, men nu har de konstaterade nya fallen väckt oro för att sjukdomsfall orsakade av PED-virussmitta kunde orsaka förluster för svinhushållningen även i Europa under den närmaste framtiden. PED-virussmitta har aldrig konstaterats i Finland.

Kliniska symtom

Vid sjukdomsutbrott som orsakats av PED-virussmitta kan svin i alla åldrar insjukna i vattnig diarré. Särskilt hos smågrisar är prevalensen hög, men även bland äldre växande svin kan upp till 90 % insjukna. Hos grisar som är under en vecka gamla leder diarré till uttorkning av kroppen och till hög dödlighet. Typiskt för PED är också den korta inkubationstiden; hos svin som är mottagliga för smittan uppträder symtomen inom några dagar efter det att de smittats. PED-utbrott kan inte på grund av symtomen särskiljas från TGE (transmissible gastroenteritisvirus), som hos oss hör till de djursjukdomar som ska bekämpas.

Diagnos

I virologiska undersökningar kan viruset som orsakar PED-sjukdomen påvisas i tarminnehållet eller i avföring. Vid Evira ska prover p.g.a. misstänkt sjukdom också undersökas med tanke på TGE.

Läs mera:
EFSAs utlåtande: Scientific Opinion on porcine epidemic diarrhoea and emerging porcine deltacoronavirus
Tarminfektioner hos svin
PED

Mer information:
specialforskare Taina Laine, tfn 050 373 6614
specialforskare Laura London, tfn 050 570 2916

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400