Suositus MRSA-tartunnan torjunnasta ja ehkäisystä eläimillä on julkaistu

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on julkaissut suosituksen metisilliinille resistentin Staphylococcus aureuksen (MRSA) aiheuttaman tartunnan torjunnasta ja ehkäisystä eläimillä. Sen tarkoituksena on antaa tietoa MRSA:sta eläimillä sekä ohjeita eläimen MRSA-tartunnan varalta. Suosituksessa korostetaan tartuntojen ehkäisemisen merkitystä MRSA:n torjunnassa.

MRSA on aiheuttanut ihmisille sairaalainfektioita 1960-luvulta lähtien. Sen esiintyminen on kuitenkin viime vuosikymmeninä muuttunut ja 1990-luvulta lähtien MRSA:ta on todettu ihmisillä myös avohoidossa. Aivan viime vuosina MRSA on yleistynyt myös eläimillä. Suomessakin MRSA-tartuntoja on jo todettu useasta eri eläinlajista. MRSA:n yleistyminen eläimillä voi vaikuttaa myös ihmisten MRSA-tilanteeseen.

Ihmisten MRSA-tartuntojen yleistyminen on todennäköisesti johtanut MRSA:n leviämiseen seuraeläimissä ja eläinsairaaloissa. Seuraeläimillä todetaankin pääasiassa ihmisillä esiintyviä MRSA-tyyppejä. Uudenlaisen, ilmeisesti sioissa kehittyneen MRSA-CC398-tyypin on todettu leviävän sioissa Euroopassa. Tämän ”sikatyypin” MRSA:n on todettu tarttuneen myös muihin eläinlajeihin ja ihmisiin. Ihmisten tartunnat ovat liittyneet pääasiassa työperäiseen altistumiseen sikaloissa.

MRSA:n esiintymistä sioissa selvitetään Suomessa parhaillaan. Vuonna 2008 tutkittiin porsastuotantosikaloista otettuja ympäristöpölynäytteitä, joista ”sikatyypin” MRSA:ta todettiin yhden tilan näytteessä. Tuloksen perusteella arvioitiin, että MRSA:ta voisi esiintyä muutamalla yksittäisellä (6-7) porsastuotantotilalla Suomessa. Selvitystä on jatkettu tutkimalla teurassioista otettuja näytteitä syyskuusta 2009 lähtien. Tähän mennessä joidenkin tilojen teurassioista on eristetty pääasiassa ”sikatyypin” MRSA:ta. Tilat ovat saaneet tiedon löydöksestä. Selvitystiedot eivät vielä riitä MRSA:n esiintyvyyden arvioimiseksi Suomen sikatiloilla, mutta ne ovat jo osoittaneet että MRSA:ta esiintyy sioilla myös Suomessa.

Lemmikkieläimillä MRSA-tartunta on toistaiseksi varmistettu kahdella kissalla ja yhdellä koiralla. Epäilyjä kuitenkin on jatkuvasti. Hevosilla MRSA-tartuntoja on todettu pääasiassa eläinsairaalaepidemioiden yhteydessä. Eläinlääkäreiden olisikin syytä varautua tilanteeseen, jossa heidän potilaastaan todetaan MRSA tai sen aiheuttamaa tartuntaa epäillään.

Suositus on tehty Suomen oloja varten ja se on tarkoitettu ensisijassa eläinlääkäreille käytännön toimenpiteitä varten. Se on laadittu yhteistyössä Suomen eläinlääke- ja lääketieteen asiantuntijoiden kanssa siten, että terveydenhuollon ja eläinlääkinnän käytännöt maassamme tukisivat toisiaan. Suositus on suomenkielinen.

Julkaisu
Metisilliiniresistentti Staphylococcus aureus - suositus tartunnan torjunnasta ja ehkäisystä eläimillä
(Evira)

Lisätietoja
Ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara (suositukset eläinlääkäreille):, p. 020 77 24224
Erikoistutkija Anna-Liisa Myllyniemi (eläinten MRSA-tutkimukset) p. 020 77 24451

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400